Αφαίρεση σαρκώματος μήτρας  από τον Μανόλη Καλαμπόκα

1. Σάρκωμα μήτρας

Αφαίρεση σαρκώματος μήτρας από τον Μανόλη Καλαμπόκα

Αφαίρεση σαρκώματος μήτρας από τον Μανόλη Καλαμπόκα 1

2. Σάρκωμα με επέκταση οπισθοπεριτοναϊκά στο δεξιό πυελικό τοίχωμα με απόφραξη του δεξιού ουρητήρα και στερεά συμφυόμενος στα δεξιά λαγόνια αγγεία
Αφαίρεση σαρκώματος μήτρας από τον Μανόλη Καλαμπόκα 2
3. Εργώδης Παρασκευή και απολίνωση έσω λαγονίου αρτηρίας για έλεγχο της αιμορραγίας και ασφαλούς αφαίρεσης της μάζας μετα την κινητοποίηση των ουρητήρων
Αφαίρεση σαρκώματος μήτρας από τον Μανόλη Καλαμπόκα 3
4. Τελικό παρασκεύασμα
Αφαίρεση σαρκώματος μήτρας από τον Μανόλη Καλαμπόκα 4
Αφαίρεση σαρκώματος μήτρας από τον Μανόλη Καλαμπόκα 5


Γυναικολόγος στην Αθήνα Dr Καλαμπόκας Μανόλης

Ο Dr Μ. Καλαμπόκας είναι ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

Δείτε το βιογραφικό μου

Επικοινωνήστε μαζί μου