Εξεντέρωση (en block αφαίρεση μήτρας, ωοθηκών και ορθοσιγμοειδούς) με αναστόμωση εντέρου από τον Μανόλη Καλαμπόκα σε ασθενή με σάρκωμα μήτρας. 

 

1. Παρασκεύασμα οπίσθιας εξεντέρωσης (αφαίρεση en block μήτρας, ωοθηκών και ορθοσιγμοειδούς λιπγο διήθησης του όγκου)

Εξεντέρωση με αναστόμωση εντέρου από τον Μανόλη Καλαμπόκα σε ασθενή με σάρκωμα μήτρας. 1

2. Τελικο-τελική αναστόμωση του παχέος εντέρου (σιγμοειδούς).
Με αυτό τον τρόπο η ασθενής σε φέρει στομία (παρά φύσιν έδρα).
Εξεντέρωση με αναστόμωση εντέρου από τον Μανόλη Καλαμπόκα σε ασθενή με σάρκωμα μήτρας. 2

 

 Γυναικολόγος στην Αθήνα Dr Καλαμπόκας Μανόλης

Ο Dr Μ. Καλαμπόκας είναι ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

Δείτε το βιογραφικό μου

Επικοινωνήστε μαζί μου