Έκτρωση ή άμβλωση είναι η τεχνητή διακοπή μιας ενδομητρίου κυήσεως με αφαίρεση του εμβρύου από την μήτρα και η μέγιστη διάρκεια κυήσεως πριν την έκτρωση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12 εβδομάδες.

Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε μία τέτοια ενέργεια είναι είτε θεραπευτικοί, με σκοπό την προστασία της υγείας της μητέρας, είτε λόγω ανεπιθύμητης κύησης.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι  ή χειρουργικές ή φαρμακευτικές, ανάλογα με το πόσο προχωρημένη είναι η εγκυμοσύνη. Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι μπορεί να διενεργηθεί τεχνητή διακοπή κυήσεως και μετά την 12η εβδομάδα, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου ή αν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου.

Στην Ελλάδα οι αμβλώσεις νομιμοποιήθηκαν την δεκαετία του ’80 και ο αριθμός τους ανέρχεται στις 200.000 περίπου ετησίως. Η έκτρωση ενέχει πολλούς κινδύνους για την σωματική υγεία, που γίνονται πιο σύνθετοι για περισσότερες από μία εκτρώσεις. Επίσης, μπορεί να κάνει τις επόμενες κυήσεις περισσότερο επικίνδυνες και να προκαλέσει βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα, γι’αυτό συνίσταται μεγάλη προσοχή στις γυναίκες που επιθυμούν να προβούν σε μία τέτοια ενέργεια.