Ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

Πιστοποίηση:

 1. Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG), Μεγάλης Βρετανίας (UK)
 2. Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης (BSCCP)
 3. Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO)

2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Υπηρετώ στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ως Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Συμμετέχω στη λειτουργία της Ογκολογικής Κλινικής, πραγματοποιώ Ιατρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας και είμαι Επικεφαλής σύνθετων Χειρουργικών Επεμβάσεων Γυναικολογικής Ογκολογίας, Χειρουργείων Πυέλου και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής. Επίσης, ασκώ κλινικό έργο στα Ιατρεία Κολποσκόπησης, HPV Testing και διερεύνησης Παθολογίας Τραχήλου. Συμμετέχω στην ομάδα συντονισμού της Εκπαίδευσης των Ειδικευόμενων Ιατρών της Κλινικής και σε διάφορα Ερευνητικά Πρωτόκολλα που αφορούν τη Μαιευτική-Γυναικολογία και τη Γυναικολογική Ογκολογία, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων και Διεθνείς Συνεργασίες. Είμαι μέλος της συγγραφικής ομάδας και βασικός ερευνητής σε εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές και σε βιβλία περιλήψεων διεθνών και εγχώριων συνεδρίων, ενώ έχω συμμετάσχει σε πολυάριθμα Διεθνή και Εγχώρια Συνέδρια ως Μέλος της Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής και ως Προσκεκλημένος Ομιλητής και Πρόεδρος σε Στρογγυλές Τράπεζες.

Παράλληλα, είμαι Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης και Επιμελητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist) στο Χειρουργικό Τμήμα και στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας της Ιδιωτικής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ‘’ΙΑΣΩ’’, όπου πραγματοποιώ πολυάριθμα χειρουργεία, υστεροσκοπήσεις, κολποσκοπήσεις ως Επικεφαλής Χειρουργός.

Ασκώ Έργο ως Ιδιώτης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος και ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία.

Υπηρετώ ως εντεταλμένος Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων, ασκώντας Διοικητικό και Οργανωτικό Έργο,  με ευθύνη την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων του Δήμου για τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων.

ΣΥΝΟΨΗ:  

 • 2020-σήμερα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία & Γυναικολογική Ογκολογία», Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αρ. Πρωτοκόλλου Σύμβασης: “095184/2022”, ΑΔΑ: “9ΗΗΞ46ΨΖ2Ν-01Η”) 
 • 2021-σήμερα: Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης, Επιμελητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist), Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ‘’ΙΑΣΩ’’, Αθήνα, Ελλάδα
 • 2014-σήμερα: Ιδιώτης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Ιδιωτικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο, Αθήνα, Ελλάδα
 • 2019-σήμερα: Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Δήμος Αθηναίων

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ολοκλήρωσα τις Εγκύκλιες Σπουδές μου στο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Αθηνών με ‘’Άριστα’’ και εισήχθη το 2000, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσα τις Προπτυχιακές Σπουδές μου στην Ιατρική Επιστήμη (Doctor of Medicine, M.D) στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου το 2006, όπου και έλαβα Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από την Περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το 2007 ξεκίνησα τις Μεταπτυχιακές μου Σπουδές (Master of Science, M.Sc) στη ‘’Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’’ στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Στο πλαίσιο της Μεταπτυχιακής μου Εκπαίδευσης πραγματοποίησα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα ‘’Οικονομική Αξιολόγηση των τοκετών που γίνονται με καισαρική τομή σε ένα Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο της Αττικής’’, η ολοκλήρωση της οποίας εγκρίθηκε στις 23/3/2009 και βαθμολογήθηκε με ‘’ΆΡΙΣΤΑ’’. Με βάση την 250/8.4.2009 Απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ, ανακηρύχθηκα το 2009 Πτυχιούχος, Κάτοχος Μ.Sc στη ‘’Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’’.

Από το 2007 έως και το 2012 εκπόνησα τη Διδακτορική μου Διατριβή (Doctor of Philosophy, Ph.D) στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρική Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο με θέμα ‘’Μέτρηση Δεικτών Φλεγμονής και Αυξητικών Παραγόντων που ενέχονται στην Παθογένεια του Συνδρόμου Ενδομήτριας Καθυστέρησης της Ανάπτυξης (Intra Uterine Growth Restriction, IUGR)’’. Το 2012 και μετά την επιτυχή εκπόνηση και δημόσια υποστήριξη της διατριβής μου συγκαταλέχθηκα στους Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό ‘’ΑΡΙΣΤΑ’’.

Από το 2006 έως το 2014 πραγματοποίησα μετεκπαίδευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας, για τη λήψη ειδικότητας στη ‘’Μαιευτική-Γυναικολογία’’. Από το 2006 έως το 2007, παράλληλα με την υπηρεσία μου ως Στρατεύσιμος Γενικός Ιατρός του Πολεμικού Ναυτικού, κατείχα θέση Ειδικευόμενου Γενικού Χειρουργού στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Από το 2008 έως 2010 υπηρέτησα ως Ειδικευόμενος Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο της Ελευσίνας. Το 2010 συνέχισα την Ειδικότητά μου στη Μαιευτική-Γυναικολογία στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, όπου και παρέμεινα έως και την ολοκλήρωσή της το 2014. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας μου στο Αρεταίειο Νοσοκομείο συμμετείχα σε όλες τις Κλινικές, Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής. Το 2014 έλαβα τον Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας στη ‘’Μαιευτική-Γυναικολογία’’ από την Περιφέρεια Αττικής.

Μετά την λήψη του Τίτλου Ειδικότητας στη ‘’Μαιευτική-Γυναικολογία’’ το 2014 και έως το 2019 έλαβα εντατική και εξειδικευμένη εκπαίδευση, με σκοπό την εξειδίκευσή μου στην Γυναικολογική Ογκολογία, σε μεθόδους Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Υστεροσκόπησης και Κολποσκόπησης, στη Παθολογία του Τραχήλου, στη Χειρουργική Γυναικολογία και σε Τεχνικές Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία. 

Το 2014 εργάστηκα ως Clinical/Visiting Fellow στο Κέντρο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και Ογκολογίας του Ανθρώπου στο Policlinico Hospital στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι της Ιταλίας, όπου και έλαβα Πιστοποίηση Εξειδίκευσης σε Τεχνικές Διαγνωστικής και Χειρουργικής Υστεροσκόπησης.

Από το 2014 έως και το 2020 εργάστηκα αρχικά ως Clinical Research Fellow (2014-2017), στη συνέχεια ως Subspecialist Fellow (2017-2019) και τέλος ως Επιμελητής (Consultant) (2019-2020) στη Γυναικολογική Ογκολογία στη Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας στο Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian. Κατά την θητεία μου στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen πραγματοποίησα εξειδικευμένη εκπαίδευση και έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση των Κλινικών, Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών μου δεξιοτήτων έλαβα Πιστοποιήσεις και Εξειδικεύσεις στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Κολποσκόπηση (RCOG/BSCCP) και στη Γυναικολογική Ογκολογία (RCOG, ESGO). Επίσης, από το 2016 έως και το 2021 κατείχα θέση Honorary Research Fellow στη Γυναικολογική Ογκολογία στη Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας στο Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian.

Το 2020 αναγνωρίστηκα ως Πιστοποιημένος και Εξειδικευμένος Μαιευτήρας-Γυναικολόγος στη Γυναικολογική Ογκολογία από το General Medical Council (GMC), τίτλο τον οποίο κατέχω έως σήμερα. Εκτός από τα παραπάνω, από το 2014 έως και σήμερα λαμβάνω Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στους τομείς της εξειδίκευσής μου και έχω συμμετάσχει σε περισσότερα από 39 Διεθνή Συνέδρια, Workshops και Σεμινάρια, όπου έχω λάβει και αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Τέλος, είμαι Άριστος Γνώστης της Αγγλικής (2 πιστοποιητικά γλωσσομάθειας) και της Γαλλικής Γλώσσας (4 πιστοποιητικά γλωσσομάθειας), όπου έχω λάβει και αντίστοιχες πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας.

ΣΥΝΟΨΗ:          

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Εγκύκλιες Σπουδές: Λύκειο Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Απολυτήριο: “Άριστα”)
 • Πανεπιστημιακή Προπτυχιακή Εκπαίδευση (2000-2006): Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστημιακή Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση (2007-2009): Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (Master of Sciences, M.Sc.) στη ‘’Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’’, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (‘’Πολύ Καλά’’ 7.73)
 • Διδακτορική Διατριβή (2007-2012): Διδακτορική Διατριβή (Doctor of Philosophy, Ph.D), Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (‘’ΆΡΙΣΤΑ 10’’)

3.2 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 • 2006–2007: Στρατεύσιμος Γενικός Ιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό, Ειδικευόμενος Χειρουργός, Α’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • 2008-2010: Ειδικευόμενος Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας
 • 2010-2014: Ειδικευόμενος Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2014: Clinical Visiting Fellow, Endoscopic Surgical Centre, Department of Biomedical Science and Human Oncology, Policlinico Hospital, University of Bari, Italy
 • 2014-2017: Clinical Research Fellow στη Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian
 • 2017-2019: Subspecialist Fellow στην Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian
 • 2019-2020: Επιμελητής (Consultant) στη Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian
 • 2016-2021: Honorary Research Fellow στη Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

3.3  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 2014: SCAN Gynae Group Education Day, Royal College of Surgeons of Edinburgh (Ref No: RCSEd 01489), 21st November 2014, Holiday Inn Edinburgh City West EH4 3HL
 • 2015: GCP Update for Researchers (non-drug) NHS Grampian & University of Aberdeen, 12 January 2015, Foresterhill, Aberdeen
 • 2015: British Gynaecological Cancer Society Annual Scientific Meeting 2015, 9-10 July 2015, Sage Gateshead, Newcastle
 • 2015: Basic Colposcopy Course, 26-27 November 2015, British Society for Colposcopy and Cervical Pathology
 • 2016: British Gynaecological Cancer Society Annual Scientific Meeting 2016, 12-13 May 2016, The ICC. Birmingham
 • 2016: St George’s Gynaecological Oncology Cadaveric Dissection Course, 21-23 March 2016
 • 2016: World Congress of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, June 20-22, 2016, Birmingham, UK
 • 2017: British Gynaecological Cancer Society Annual Scientific Meeting 2017, 15-16 June 2017, Technology and Innovation Centre, Glasgow
 • 2017: British Society for Colposcopy and Cervical Pathology Annual Scientific Meeting, 3-5 May 2017, Cardiff City Stadium, Wales
 • 2017: Scottish Cancer Networks Collaborative Gynaecology Cancer Audit & Quality Event, 24 November 2017, West Park Centre Dundee
 • 2017: 20th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology, 4-7 November 2017, Vienna, Austria
 • 2017: GCP Update for Researchers (non-drug) NHS Grampian & University of Aberdeen, 8 March 2017, Foresterhill, Aberdeen
 • 2018: Palliative Care, RCOG training in Gynaecological Oncology
 • 2018: Care of the Critically III Surgical Patient (CCrlSP), Royal College of Surgeons of England, Royal Infirmary of Edinburgh (Reference: E697551-5316)
 • 2018: Oxford Medical Advanced Patient Communication Skills Course for Doctors, Oxford Medical
 • 2018: Anastomosis Workshop, 2-5 July 2018, Cambridge University Department of Pathology, Downing Site, Cambridge
 • 2018: British Gynaecological Cancer Society Annual Scientific Meeting 2018, 5-6 July 2018, Westminster, London
 • 2018: Communicating in Challenging Situations A Clinical Practice Seminar, At Roxburghe House, Ashgrove Road Aberdeen, 12 September 2018
 • 2018: Principles of Palliative Care NHS Grampian, 31 October 2018 and 5 December 2018, Gordon Highlanders’ Museum
 • 2018: British Society for Colposcopy and Cervical Pathology Annual Scientific Meeting, 30 April-2 May 2018, Manchester Central, UK
 • 2019: Gynaecology Risk Management Meetings 2017-2019, Aberdeen Royal Infirmary (ARI), NHS Grampian
 • 2019: Gestational Trophoblastic Disease National Update, Sheffield Teaching Hospitals, NHS Foundation Trust
 • 2019: British Gynaecological Cancer Society Annual Scientific Meeting 2019, 11-12 July 2019, Churchill College, Cambridge
 • 2019: British Gynaecological Cancer Society (BGCS) Annual Fellows’ Meeting and Educational Summit, 18 January 2019, St Peter’s College, Oxford
 • 2019: GCP Update for Researchers (non-drug) NHS Grampian & University of Aberdeen, 15 January 2019, Foresterhill, Aberdeen
 • 2019: The Gestational Trophoblastic Disease National Update, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Sheffield 10 April 2019
 • 2020: ESGO State of the Art Conference: A Decade of Advances in Gynaecological Cancer Care, Virtual Meeting, 14/12/2020-16/12/2020
 • 2021: British Society for Colposcopy and Cervical Pathology Annual Scientific Meeting, 15th – 16th April 2021, Virtual Meeting
 • 2021: The British Gynaecological Cancer Society Virtual Annual Scientific Meeting, 13th – 14th May 2021
 • 2021: Online meeting ”SLN mapping in endometrial cancer”, ESGO, June 24, 2021
 • 2021: 22nd European Congress on Gynaecological Oncology, European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), 23/10/2021-31/10/2021, Prague, Czech Republic
 • 2021: ESGE 30th Annual Congress, 3rd-5th October 2021, Rome, Italy
 • 2022: CADAVERIC COURSE IN MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGIC SURGERY, 12/03/22
 • 2022: CIVIS Ηealth Domain: Endocrinology, Urology, Reproductive and Sexual Health Summer School in Reproductive and Sexual Health, 27 June-1 July 2022, Aretaieio Hospital, Athens, Greece
 • 2022: ESGE 31st Annual Congress, 2nd – 5th, October 2022, Lisbon, Portugal
 • 2022: 22nd European Congress on Gynaecological Oncology (ESGO), October 27-30, 2022, in Berlin, Germany
 • 2022: 1o SuPrOC Cadaveric course (Surgical Procedures in Ovarian cancer), 26 – 27 November 2022, Athens
 • 2023: Open SuPrOC cadaveric course (Surgical Procedures in Ovarian cancer), May 12-13, 2023, ELPEN’s Experimental Research & Training Center, Athens
 • 2023: ESGE 32nd Annual Congress, 1st – 4th October 2023, Brussels, Belgium

3.4 ΠΤΥΧΙΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • 2006: Πτυχίο Ιατρική (Doctor of Medicine, M.D), Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2006: Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος, Περιφέρεια Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
 • 2009: Τίτλος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Sciences, M.Sc,) στη ‘’Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’’, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
 • 2012: Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής (Doctor of Philosophy, Ph.D.), Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2014: Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας ‘’Μαιευτικής-Γυναικολογίας’’, Περιφέρεια Αττικής
 • 2014: Πιστοποίηση Εξειδίκευσης σε Τεχνικές Διαγνωστικής και Χειρουργικής Υστεροσκόπησης από το Κέντρο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών και Ογκολογίας του Ανθρώπου, Policlinico Hospital, University of Bari, Italy
 • 2016: Πιστοποίηση Πλήρους Εξειδίκευσης στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Κολποσκόπηση (Certified Colposcopist) από το αναγνωρισμένο πρόγραμμα εξειδίκευσης του Βρετανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων (RCOG) και της Βρετανικής Κοινότητας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP) (Certified Number: 27278)
 • 2018-2024: Ανανέωση Πιστοποίησης Πλήρους Εξειδίκευσης στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Κολποσκόπηση (Certified Colposcopist) από τη Βρετανική Κοινότητα Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP) (Certified Number: 27278-2024)
 • 2019: Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στη Γυναικολογική Ογκολογία (Accredited European Gynaecological Oncologist) από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO)
 • 2019: Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στη Γυναικολογική Ογκολογία (Accredited European Gynaecological Oncologist) από το Βρετανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG) (Registration Number: 238429)
 • 2020-2023: Αναγνώριση Ειδίκευσης στη Γυναικολογική Ογκολογία, General Medical Council (GMC Reference Number: 7483829)

3.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 • Μητρική Γλώσσα: Ελληνική
 • Αγγλική Γλώσσα:
  • “FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH”
  • ”PROFICIENCY IN ENGLISH LANGUAGE”, UNIVERSITY OF MICHIGAN’’
 • Γαλλική Γλώσσα:
  • ”CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE’’
  • “DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF), 1er DEGRE’’
  • “CERTIFICAT PRATIQUE DE LANQUE FRANCAISE (SORBONE 1)’’
  • “DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF)”, 2nd DEGRE’’

4. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατά της διάρκεια της εκπαίδευσής μου στην Ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας έχω αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε μεγάλο αριθμό ζητημάτων που άπτονται της ειδικότητας αυτής. 

Έχοντας Ειδικότητα στη Μαιευτική-Γυναικολογία και Εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ογκολογία, τίτλοι που δόθηκαν από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις που έχω λάβει, είμαι σε θέση να ελέγχω και να είμαι Υπεύθυνος για την Αντιμετώπιση και Διαχείριση Επειγόντων Περιστατικών Μαιευτικής και Γυναικολογικής φύσης, για την Οργάνωση και το Συντονισμό Μαιευτικών και Γυναικολογικών Κλινικών, αλλά και  για την οργάνωση και τον συντονισμό Χειρουργικών Τομέων. 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης που έλαβα κλήθηκα να συμμετέχω στην Οργάνωση και Διαχείριση Εξειδικευμένων Κλινικών που άπτονται θεμάτων Μαιευτικής και Γυναικολογίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλλέγονται τα Τμήματα, Ουρογυναικολογίας, Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, τα Ιατρεία Εμμηνόπαυσης, Γυναικολογικής Υπερηχογραφίας, Υστεροσκόπησης, Κολποσκόπησης, Παθολογίας Τραχήλου και Γυναικολογικής Ογκολογίας. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας μου έχω διαχειριστεί πληθώρα περιστατικών Γενικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής φύσης, ενώ το επιστημονικό μου ενδιαφέρον και η εξειδίκευσή μου εστιάζεται στην Χειρουργική της Πυέλου μέσω Τεχνικών Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (λαπαροσκόπηση) για τη διαχείριση περιστατικών με πυελική νόσο και ενδομητρίωση, στη χειρουργική επιδιόρθωση συμφύσεων και Συγγενών Δυσπλασιών της Μήτρας, στη Χειρουργική του Τραχήλου και του Κατώτερου Αναπαραγωγικού Συστήματος και στην Εξατομικευμένη Χειρουργική Διαχείριση Περιστατικών Γυναικολογικής Ογκολογίας με εξελιγμένες μεθόδους (τεχνική φρουρού λεμφαδένα).

Έχω δε λάβει πιστοποίηση και έκτοτε πραγματοποιώ αυτόνομα Υπερηχογραφικούς Ελέγχους και Κολποσκοπήσεις σε περιστατικά που χρίζουν τόσο Μαιευτικής, όσο και Γυναικολογικής παρακολούθησης. Επιπρόσθετα, κατέχω θέση Επικεφαλή Χειρουργού σε περιστατικά που άπτονται σε θέματα Γυναικολογικής Ογκολογίας.

Το κύριο κλινικό και ερευνητικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται στον Τομέα της Γυναικολογικής Ογκολογίας. Προκειμένου να αποκτήσω ανώτατη εκπαίδευση στον εν λόγω τομέα, πραγματοποίησα μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, όπου και άσκησα σημαντικό κλινικό και χειρουργικό έργο ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος-Ερευνητής (Clinical Research Fellow) και ως Υπότροφος για την Λήψη Υπο-ειδικότητας (Subspecialist Fellow), στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian. Η μετεκπαίδευση μου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και για τον λόγο αυτό διακρίθηκα στην Κολποσκόπηση και στη Γυναικολογική Ογκολογία, λαμβάνοντας αντίστοιχες πιστοποιήσεις από τη Βρετανική Κοινότητα Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP),  από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG), από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynaecological Oncology, ESGO) και τέλος από το Βρετανικό Ιατρικό Συμβούλιο General Medical Council (GMC).

Μετά τη λήψη των παραπάνω πιστοποιήσεων, ανέλαβα εξαιρετικά σημαντικές Κλινικές Θέσεις, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στην Ελλάδα, σε Πανεπιστημιακούς Φορείς, αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα, όπου άσκησα και ασκώ Κλινικό, Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Έργο σε θέματα Γυναικολογικής Ογκολογίας. Σε αυτές συγκαταλέγονται η θέση του Επιμελητή στη Μαιευτική-Γυναικολογία και στη Γυναικολογική Ογκολογία (Consultant Gynaecological Oncologist), του Honorary Research Fellow in Gynaecological Oncology, του Επικεφαλής Ογκολογικών Κλινικών Ιδιωτικών  Κέντρων και του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στη Γυναικολογική Ογκολογία στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

ΣΥΝΟΨΗ:

2006–2007: Στρατεύσιμος Γενικός Ιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό, Ειδικευόμενος Χειρουργός, Α’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2008-2010: Ειδικευόμενος Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

2010-2014: Ειδικευόμενος Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2014-σήμερα: Ιδιώτης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Σύμβουλος Γυναικολογικής Ογκολογίας, Ιδιωτικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο, Αθήνα, Ελλάδα

2014: Clinical Visiting Fellow, Endoscopic Surgical Centre, Department of Biomedical Science and Human Oncology, Policlinico Hospital, University of Bari, Italy

2014-2017: Clinical Research Fellow στη Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

2017-2019: Subspecialist Fellow στην Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

2019-2020: Consultant in Gynaecological Oncology on-call master rota, Aberdeen Royal Infirmary (ARI), NHS Grampian 

2016-2021: Honorary Research Fellow in Gynaecological Oncology, School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition, University of Aberdeen, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

2019-2021: Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης, Επιμελητής-Σύμβουλος Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist), Επικεφαλής Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ‘’ΡΕΑ’’, Αθήνα, Ελλάδα

2020-2021: Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης, Επιμελητής-Σύμβουλος Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist), Επικεφαλής Ογκολογικού Συμβουλίου, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ‘’ΛΗΤΩ’’, Αθήνα, Ελλάδα

2019-σήμερα: Επιμελητής-Σύμβουλος Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologists), Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ηνωμένου Βασιλείου (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG)

2021-σήμερα: Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης, Επιμελητής-Σύμβουλος Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist), Μέλος του Ογκολογικού Συμβουλίου, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ‘’ΙΑΣΩ’’, Αθήνα, Ελλάδα

2020-σήμερα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία & Γυναικολογική Ογκολογία», Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Συμμετοχή στη Λειτουργία του Μαιευτικού Τμήματος (διενέργεια τοκετών, παρακολούθησης επιτόκων κτλ)
 • Ενεργή συμμετοχή σε όλες τις κλινικές δραστηριότητες του Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας-Κολποσκοπήσεων, όπου είμαι μέλος της ομάδας εξειδικευμένων ιατρών που εκτελούν Κολποσκοπήσεις και Χειρουργικές Επεμβάσεις αντιμετώπισης Γυναικολογικών Ογκολογικών Περιστατικών
 • Πραγματοποιώ Εξωτερικά Ιατρεία στο Γυναικολογικό Ογκολογικό Ιατρείο
 • Είμαι Ιατρός πλήρους απασχόλησης στην Κλινική HPV- Κολποσκοπήσεις
 • Είμαι Ιατρός πλήρους απασχόλησης στο ΄΄Θάλαμο Ελένης΄΄ στην Ογκολογική Κλινική
 • Διατελώ υπεύθυνος για τη συλλογή των ιστολογικών εξετάσεων και τη συμπλήρωση των φακέλων νοσηλείας προς αρχειοθέτης

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

2014-σήμερα: Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος-Ερευνητής (Clinical Research Fellow), ως Υπότροφος για την λήψη Υπο-ειδικότητας (Subspecialist Fellow), ως Honorary Research Fellow και ως Επιμελητής (Consultant) στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian συμμετέχω ενεργά έως και σήμερα:

 • Από το 2014 έως το 2019 στην εκπαίδευση και την θεωρητική κατάρτιση των Φοιτητών Ιατρικής Τετάρτου Έτους, της Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου του Aberdeen, δίνοντας διαλέξεις και εκπαιδεύοντας τους νέους ιατρούς στην κλινική πρακτική περί θεμάτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας και Χειρουργικής, στο Αμφιθέατρο, στις Κλινικές και στα Χειρουργεία
 • To 2016 στην αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα ‘’StratOG tutorial on pre-invasive disease of the lower genital tract’’, του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)
 • Από το 2017 έως το 2018 ως Ομιλητής στο πρόγραμμα διαλέξεων ‘’Pelvic Mass Sessions’’ της Ιατρικής Σχολής του Medical Sciences and Nutrition McGillivray Centre, Aberdeen Maternity Hospital
 • Από το 2018 έως το 2019 ως Ομιλητής στο πρόγραμμα διαλέξεων ‘’Vaginal Bleeding in Non-Pregnant Woman Sessions’’ της Ιατρικής Σχολής, του Medical Sciences and Nutrition McGillivray Centre, Aberdeen Maternity Hospital
 • To 2018 ως Ομιλητής στο πρόγραμμα διαλέξεων ‘’Taught the Aberdeen Applied Anatomy Course Obstetrics & Gynaecology’’ της Ιατρικής Σχολής, του Medical Sciences and Nutrition McGillivray Centre, Aberdeen Maternity Hospital
 • Το 2021 στη συγγραφή του Κεφαλαίου ‘Malignant Disease in Pregnancy’ για της εξετάσεις πιστοποίησης του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)
 • Το 2022 στην προετοιμασία του eLearning tutorial on ‘’Neoplasia in pregnancy’’ του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)
 • To 2023 στην προετοιμασία του eLearning tutorial on ‘’Gynaecological Oncology’’ του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG) 
 • 2020-σήμερα: Από το 2020 έως σήμερα επιτελώ Εκπαιδευτικό Έργο ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο τη Γυναικολογική Ογκολογία, στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Το έργο περιλαμβάνει:
  • Συμμετοχή σε όλες τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Κλινικής, που αφορούν την Εκπαίδευση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψήφιων Διδακτόρων και Ειδικευόμενων Ιατρών στο Αμφιθέατρο, στις Κλινικές και στα Χειρουργεία. Συμμετέχω στη διοργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων με σκοπό τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού. Συμμετέχω ως Βασικός Ερευνητής ή/και ως Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε Ερευνητικά Πρωτοκόλλα και Ερευνητικές Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής
  • Είμαι Υπεύθυνος της Εκπαίδευσης των Ειδικευόμενων Ιατρών Μαιευτικής-Γυναικολογίας στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
  • Είμαι Διδάσκων σε θέματα Γυναικολογικής Ογκολογίας στους 6ο ετεις Φοιτητές της Ιατρική Σχολής του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους στη Κλινική της Μαιευτικής-Γυναικολογίας
  • Είμαι Διδάσκων στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Αναπαραγωγική Ιατρική – Υπογονιμότητα – Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», στο 12ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με θέμα διάλεξης ΄΄Χειρουργική αντιμετώπιση της υπογονιμότητας – Αντιμετώπιση επιπλοκών΄΄
  • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ”Εμβρυομητρική Ιατρική” της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη & Έρευνα’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  
  • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Προγεννητικός Έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός’’ της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Μητρικός Θηλασμός και Γονεϊκότητα’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Υπογονιμότητα – Τεχνικές Υποβοηθουμένης Αναπαραγωγής’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Διδάσκων 8ος Κύκλος Σπουδών Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (E.AK.O.)/ Ε.Ο.Π.Ε., με τίτλο: “Γυναικολογικός Καρκίνος”, 17-19 Μαρτίου 2023,  Radisson Blu Park, Αθήνα 
  • Είμαι Επιβλέπων Καθηγητής ή/και Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής σε 2 Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Είμαι Επιβλέπων Καθηγητής ή/και Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής σε 7 Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Εμβρυομητρική Ιατρική’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

2007-2009: Πανεπιστημιακή Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (Master of Sciences, M.Sc) στη ‘’Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’’, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (‘’ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ’’ 7.73). 

Στο πλαίσιο της Μεταπτυχιακής μου Εκπαίδευσης Εκπόνησα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα ‘’Οικονομική Αξιολόγηση των τοκετών που γίνονται με καισαρική τομή σε ένα Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο της Αττικής’’, η ολοκλήρωση της οποίας εγκρίθηκε στις 23/3/2009 και βαθμολογήθηκε με ‘’ΆΡΙΣΤΑ 10’’.

Κατά την εκπαίδευσή μου στον εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εστίασα το ερευνητικό μου ενδιαφέρον και απέκτησα εμπειρία σχετικά με την Διαχείριση Μονάδων Υγείας στο πλαίσιο της εφαρμογής μεθόδων οικονομικού σχεδιασμού με σκοπό την βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας (Clinical Excellence) σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του κόστους και των δαπανών.

2007-2012: Διδακτορική Διατριβή (Doctor of Philosophy, Ph.D), Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (‘’ΆΡΙΣΤΑ 10’’)

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: 

Μέτρηση Δεικτών Φλεγμονής και Αυξητικών Παραγόντων που ενέχονται στην Παθογένεια του Συνδρόμου Ενδομήτριας Καθυστέρησης της Ανάπτυξης (Intra Uterine Growth Restriction, IUGR) (‘’ΑΡΙΣΤΑ’’ 10)

Επιβλέπων Καθηγητής: Δ. Μπότσης

Στο πλαίσιο εκπόνησης της Διδακτορικής μου Διατριβής εκπαιδεύτηκα στη Μεθοδολογία της Έρευνας, στη Βασική, Μεταφραστική και Κλινική Έρευνα, στη Βιοστατιστική, στις Μεθόδους Ενόργανης Ανάλυσης Βιομορίων, σε Τεχνικές Βιοχημικής και Μοριακής Ανάλυσης, στην ένταξη Ασθενών σε Ερευνητικά Πρωτόκολλα, στη σύνταξη Ερευνητικών Πρωτοκόλλων, στη Συγγραφή Επιστημονικών Άρθρων και στη Παρουσίαση και Διάδοση Επιστημονικών Δεδομένων.

Εργαστηριακές τεχνικές:

 • Μέθοδοι καλλιέργειας κυττάρων
 • Μέθοδοι απομόνωσης RNA και DNA
 • Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης Πραγματικού Χρόνου (RT-PCR)
 • Μέθοδοι Ανίχνευσης Πρωτεϊνών και RNA (Southern and Western Blots)
 • Ανοσοϊστοχημικές μέθοδοι προσδιορισμού ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης πρωτεϊνών (Immunohistochemistry Methods)

014-2019: Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος-Ερευνητής (Clinical Research Fellow), ως Υπότροφος για την λήψη Υπο-ειδικότητας (Subspecialist Fellow), ως Honorary Research Fellow και ως Επιμελητής (Consultant) στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian συμμετείχα ενεργά σε πολυάριθμα Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Πρωτόκολλα ως Κύριος Ερευνητής ή/και ως Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας.

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα 

Κύριος ερευνητής ή/και Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας

 1. 2017: BSCCP Jordan Singer Research Grant £ 20,000. Novel markers for CIN in HPV immunized women.
 2. 2017: BSCCP Bursary award for the oral presentation: The risk of recurrent CIN in women who fail Test of cure with high risk Human Papilloma Virus persistence but normal cytology in NorthEast of Scotland
 3. 2018: BSCCP Bursary award for the oral presentation: Identification of Novel Disease Markers to Improve Detection of CIN in HPV Immunized Women
 4. 2018: NHS Grampian Grant. Biomarkers in colposcopy and HPV genotypes in women aged over 50 years (BioCOHGS50+)
 5. 2019: NHS Grampian Grant. Identification of novel markers to improve detection of CIN in menopausal women

2020-σήμερα: Από το 2020 έως σήμερα επιτελώ Ερευνητικό Έργο ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο τη Γυναικολογική Ογκολογία, στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Συμμετέχω ως Βασικός Ερευνητής ή/και ως Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε Ερευνητικά Πρωτοκόλλα και Ερευνητικές Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής.

 • 2018-2020: Βασικός Ερευνητής ”Multicenter Study of Olaparib Maintenance Monotherapy in Platinum Sensitive Relapsed Non gBRCAm Ovarian Cancer Patients (OPINION)” (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03402841)
 • 2022-σήμερα: Βασικός Ερευνητής στη Μελέτη CASCADE (CArdiovaSCulAr outcomes after major abDominal surgEry); an international multicenter study across Europe, Student Audit and Research in Surgery (STARSurg) Collaborative
 • 2023: Βασικός Ερευνητής της Ερευνητικής Ομάδας της Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η οποία συμμετάσχει στην Πολυκεντρική Μελέτη με τίτλο ‘’SENECA Study: Staging Endometrial caNcer based on molEcular ClAssification’’, η οποία υλοποιείται από το Cancer Center Universidad de Navarra

Κατά τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών μου σπουδών, της Μετεκπαίδευσης που πραγματοποίησα και των Νοσοκομειακών και Ακαδημαϊκών Θέσεων που έλαβα συμμετείχα και συμμετέχω σε πολυάριθμα ερευνητικά πρωτόκολλα και εργασίες ως βασικός ερευνητής, καθώς και ως μέλος της συγγραφικής ομάδας σε δημοσιευμένες εργασίες που αφορούν τα Επίπεδα του Evidence Based Medicine, από case reports και case series, σε ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, σε αναδρομικές και προοπτικές μελέτες μονοκεντρικές και πολυκεντρικές. Το ερευνητικό μου έργο συνοψίζεται στις εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές, καθώς και στα βιβλία περιλήψεων Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων.

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ WORKSHOPS ΩΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. 2017: Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’Scottish Collaborative Cancer Networks’ Gynaecology Cancer Event’’, West Park Centre, Dundee: Friday 24th November 2017
 2. 2018: Προσκεκλημένος Ομιλητής Gynaecological Travellers’ Scientific Programme 2018, Aberdeen Medical Chirurgical Society Hall, 2018
 3. 2021: Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής ‘’15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (ΕΜΓΕ)’’, 2-5 Σεπτεμβρίου 2021, Divani Caravel, Aθήνα
 4. 2021: Προσκεκλημένος Ομιλητής, Μέλος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής ‘’5ο Masterclass Γυναικολογικής Ογκολογίας’’, 23-25 Σεπτεμβρίου 2021, Αρεταίειο Νοσοκομείο
 5. 2021: Προσκεκλημένος Ομιλητής και Εκπαιδευτής ‘’5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Διαγνωστική και Επεμβατική Υστεροσκόπηση’’, 30/09/2021-01/10 2021, Αμφιθέατρο ΙΑΣΩ, Αθήνα
 6. 2021: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Εκπαιδευτής Ετήσιο ”Suturing Skills Workshop 2021”, Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 26 – 28 Νοεμβρίου 2021, Αίθουσα Ανατομών του Εργαστηρίου Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
 7. 2021: Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’6ο Ενιαίο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα ”Διαχείριση της Κύησης σε Γυναίκες με AIDS”, 7/12/2021, ΠΓΝ ”ΑΤΤΙΚΟΝ”
 8. 2022: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’2o Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Γυναίκα και το Παιδί – Νεότερες Εξελίξεις’’, 10-13 Μαρτίου 2022, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα
 9. 2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’CADAVERIC COURSE IN MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGIC SURGERY’’, 12/03/22
 10. 2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’Επιστημονική Ημερίδα ”Διαγνωστικά διλήμματα στο Γυναικολογικό Καρκίνο”, Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ, Αθήνα
  1. 2022: Προσκεκλημένο Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ‘’28ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 16ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδας και 26η Ολυμπιάδα Ιατρικής γνώσης’’, 13-15 Μαΐου 2022, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
  2. 2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’CIVIS Ηealth Domain: Endocrinology, Urology, Reproductive and Sexual Health Summer School in Reproductive and Sexual Health’’, 27 June-1 July 2022, Aretaieio Hospital, Athens, Greece
  3. 2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας’’, 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022, Divani Caravel, Αθήνα, Ελλάδα
  4. 2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’29η Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (ΕΜΓΕ)’’, 7-9 Οκτωβρίου  2022, Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα, Ελλάδα
  5. 2022: Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας ‘’8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης’’, 25 – 27 Νοεμβρίου 2022, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
  6. 2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής «9o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας», 16 – 18 Σεπτεμβρίου 2022, Αθήνα, Ελλάδα
  7. 2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής «29η Ετήσια Ειδική Σύνοδος Στη Λάρισα Της Ελληνικής Μαιευτικής Και Γυναικολογικής Εταιρείας (Ε.Μ.Γ.Ε.)», 7 – 9 Οκτωβρίου 2022, Ξενοδοχείο Larissa Imperial
  8. 2022: Υπεύθυνος Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής και Εκπαιδευτής «Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery – Hands-on Course», 14 – 16 Οκτωβρίου 2022 στο Ερευνητικό Εκπαιδευτικό και Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
  9. 2022: Προσκεκλημένος Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης», 25 – 27 Νοεμβρίου 2022, Crowne Plaza, Αθήνα
  10. 2022: Προσκεκλημένος Εκπαιδευτής, Σεμινάριο Προσομοίωσης Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών «Hide & Sick Vol.5 The Unusual Suspects», Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.), 26 – 27 Νοεμβρίου 2022
  11. 2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής «1o SuPrOC Cadaveric course (Surgical Procedures in Ovarian cancer) », 26 – 27 Νοεμβρίου 2022, Αθήνα
  12. 2023: Προσκεκλημένος Ομιλητής «7o Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία του ΙΑΣΩ με τίτλο: «Καρκίνος του Μαστού και Γυναικολογική Ογκολογία», 10 – 11 Μαρτίου 2023, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ
  1. 2023: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’Open SuPrOC cadaveric course’’ (Surgical Procedures in Ovarian cancer), May 12-13, 2023, ELPEN’s Experimental Research & Training Center, Athens
  2. 2023: Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’30η Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (ΕΜΓΕ), 16 – 18 Ιουνίου 2023, My Way Hotel & Events, Πάτρα

8. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

8.1 ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 • Μέλος της Βρετανικής Κοινότητας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP) (Certified Number: 27278-2024)
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO)
 • Μέλος του Βρετανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG) (Registration Number: 238429)
 • Μέλος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου (General Medical Council, GMC Reference Number: 7483829)
 • Μέλος της Βρετανικής Κοινότητας Γυναικολογικού Καρκίνου (British Gynaecologic Cancer Society)
 • Μέλος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ)
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

8.2 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (EDITORIAL BOARD) ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 • 2022: Προσκεκλημένο Μέλος της Συντακτικής Ομάδας (Guest Editor) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’Diagnostics’’ (Impact Factor 3.992) του Εκδοτικού Οίκου Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) για την επιμέλεια Ειδικής Έκδοσης (Special Issue) με θέμα ‘’Diagnosis and Management of Gynecological Cancer’’

8.3 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΩΝ (REVIEWER) ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 • Είμαι μέλος της Ομάδας Κριτών (Reviewer) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’International Journal of Gynecological Cancer, IJGC’’ (Impact Factor 4.661) του Εκδοτικού Οίκου ‘’British Medical Journals’’ (BMJ)
 • Είμαι μέλος της Ομάδας Κριτών (Reviewer) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’International Journal of Gynecology & Obstetrics, IJGO’’ (Impact Factor 4.447) που είναι το Επίσημο Περιοδικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικολογίας και Μαιευτικής (International Journal of Gynecology & Obstetrics, FIGO) του Εκδοτικού Οίκου ‘’Wiley Online Library’’
 • Είμαι μέλος της Ομάδας Κριτών (Reviewer) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’ Journal of Obstetrics and Gynaecology’’ (Impact Factor 1.226) του Εκδοτικού Οίκου ‘’Taylor & Francis Online’’
 • Είμαι μέλος της Ομάδας Κριτών (Reviewer) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’Diagnostics’’ (Impact Factor 3.992) του Εκδοτικού Οίκου Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
 • tetrics, FIGO) του Εκδοτικού Οίκου ‘’Wiley Online Library’’

9. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΈΡΓΟ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

9.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • 2016: Αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα ‘’StratOG tutorial on Pre-invasive disease of the lower genital tract’’, του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)
 • 2021: Συγγραφή του Κεφαλαίου ‘Malignant Disease in Pregnancy’ για της εξετάσεις πιστοποίησης του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)
 • 2022: Προετοιμασία του eLearning tutorial on ‘’Neoplasia in pregnancy’’ του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)

9.2 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • 2009: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα ‘’Οικονομική Αξιολόγηση των τοκετών που γίνονται με καισαρική τομή σε ένα Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο της Αττικής’’, η ολοκλήρωση της οποίας εγκρίθηκε στις 23/3/2009 και βαθμολογήθηκε με ‘’ΆΡΙΣΤΑ 10’’.
 • 2012: Διδακτορική Διατριβή (Doctor of Philosophy, Ph.D) με θέμα ‘’Μέτρηση Δεικτών Φλεγμονής και Αυξητικών Παραγόντων που ενέχονται στην Παθογένεια του Συνδρόμου Ενδομήτριας Καθυστέρησης της Ανάπτυξης (Intra Uterine Growth Restriction, IUGR) (‘’ΑΡΙΣΤΑ’’ 10), Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9.3ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Συμμετείχα στη Μετάφραση της Δεύτερης Ελληνικής Έκδοσης του βιβλίου ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) των Keith L. Moore, T.V.N. Persaud, Mark G. Torchia (ISBN: 9789925563326)
 • Συμμετείχα στην μετάφραση του βιβλίου ΑΤΛΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ Μ. Baggish, M. Karram εκδόσεις Πασχαλίδη, 2012.

9.4ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

 • Απρίλιος 2021: Εμμανουήλ Καλαμπόκας, Θεόδωρος Καλαμπόκας, Νικόλαος Βλάχος. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 • Ιούλιος 2021: Θεόδωρος Καλαμπόκας, Εμμανουήλ Καλαμπόκας, Νικόλαος Βλάχος. ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

9.5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Diagnosing Arthrogryposis Multiplex Congenital” 4th Hellenic Conference of Ultrasounds in Obstetrics & Gynecology Thessaloniki, March 1st – 3rd 2013
 2. Professor’s D. Parkin’s symposium: Twenty-five year follow up of women having endometrial destruction surgery for benign reasons in Northern Scotland and the incidence of future endometrial carcinoma: Is endometrial destruction surgery a protective method for endometrial carcinoma? 10/2015
 3. Endometrial ablation for heavy period and long term history incidence of hysterectomy: Twenty-five year follow up of women in Northern Scotland, RCOG World Congress 2016, 20-22 June 2016, Birmingham, UK
 4. A population based twenty-five year follow up of the incidence of endometrial carcinoma in women having endometrial destruction in Northern Scotland: Is endometrial destruction surgery a protective tool for endometrial carcinoma? RCOG World Congress 2016, 20-22 June 2016, Birmingham, UK
 5. Twenty-five years follow up of women having endometrial destruction surgery for benign reasons in Northern Scotland and the incidence of future endometrial carcinoma: Is endometrial destruction surgery a protective method for endometrial carcinoma? BGCS conference 2016
 6. The risk of recurrent CIN in women who fail Test of cure with high-risk Human Papilloma Virus persistence but normal cytology in NorthEast of Scotland. BSCCP Conference 2017
 7. Debulking surgery for advanced stage ovarian cancer: our experience in Aberdeen Royal Infirmary, the NorthEast of Scotland Gynaecologic Oncology Centre. BGCS Conference 2017
 8. A case report of primary small cell ovarian carcinoma of pulmonary type. BGCS conference 2017
 9. Surgical outcomes and morbidity after radical surgery for ovarian cancer. Scottish Collaborative Cancer Networks’ Gynaecology Cancer Event, West Park Centre, Dundee: Friday 24th November 2017
 10. Identification of Novel Disease Markers to Improve Detection of CIN in HPV Immunized Women. BSCCP Conference 2018
 11. Colposcopy referrals of women over the age of 60 at Aberdeen Royal Infirmary following new age range introduction in Scotland: An analysis from June 2016 until June 2017. BSCCP Conference 2018
 12. Finding disappearing disease on cervix. Aberdeen Gynaecology Travelers Meeting 2018
 13. The site and time to recurrence after definitive chemoradiotherapy for cervical cancer: a 10-year population-based study. BGCS Conference 2018
 14. Laparoscopic removal of a mesenteric cyst: A case report. ESGE 30th Annual Congress, 3rd-5th October 2021, Rome, Italy
 15. A Rare Case of an Isolated Fallopian Tube Torsion. ESGE 31st Annual Congress, 2nd  – 5th, October 2022, Lisbon, Portugal
 16. A recurrent ovarian cystic teratoma presented with Anti-NMDAR encephalitis: A rare case report. ESGE 31st Annual Congress, 2nd  – 5th, October 2022, Lisbon, Portugal
 17. Novel approach to diagnostic and operative hysteroscopy training. Hands-on training with one to one tutor in live patients. ESGE 31st Annual Congress, 2nd  – 5th, October 2022, Lisbon, Portugal
 18. Easy place, safe space! The Okabayashi space for safe identifying of the hypogastric nerve. ESGE 31st Annual Congress, 2nd  – 5th, October 2022, Lisbon, Portugal
 19. Maximizing the teaching effect of a cadaver model for minimally invasive gynecological surgery. ESGE 31st Annual Congress, 2nd  – 5th, October 2022, Lisbon, Portugal
 20. Laparoscopic excision of a non-communicating functional rudimentary horn. Recognition and release of the ureter from solid adhesion. ESGE 31st Annual Congress, 2nd – 5th, October 2022, Lisbon, Portugal
 21. Bagiasta A, Kalampokas E, Triantafyllidou O, et al 2022-RA-845-ESGO Laparoscopic sentinel lymph node mapping in endometrial cancer: A retrospective single center observational study International Journal of Gynecologic Cancer 2022;32:A114.
 22. Kalampokas E, Giannis G, Triantafyllidou O, et al 2022-RA-214-ESGO Minimum deviation cervical adenocarcinoma (adenoma malignum) with unusual presentation: a case report International Journal of Gynecologic Cancer 2022;32:A3-A4.
 23. Kalliopi Kordopati-Zilou, Nikoletta Mili, Theodoros Kalampokas, Olga Triantafyllidou, Nikolaos Vlahos, Emmanouil Kalampokas. Laparoscopic management of an endometrioid cystadenoma originating from the uterus. ESGE 32nd Annual Congress, 1st – 4th October 2023, Brussels, Belgium

9.6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

  1. «Η εμπειρία μας από τη χρήση του σπειράματος λεβονοργεστρέλης ως αντισυλληπτικού μέσου στις νέες Ελληνίδες». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αλεξανδρούπολη, 26-28 Φεβρουαρίου 2010
  2. «Στάσεις και χρήση της κυτταρολογικής εξέτασης κατά Παπανικολάου (Pap-Test) για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε νέες Ελληνίδες 16-26 ετών». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού, Προγραμματισμού Αλεξανδρούπολη, 26-28 Φεβρουαρίου 2010
  3. «Κυστική Ίνωση και Αντισύλληψη». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής, Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2013
  4. «Ευμέγεθες, βλεννώδες, οριακής κακοηθείας ωοθηκικό νεόπλασμα». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2013
  5. «Μονοχοριονική κύηση με τοκετό ζώντος και νεκρού εμβρύου, επί προηγούμενης επέμβασης LASER στον πλακούντα». 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 21-23 Οκτωβρίου 2011
  6. «Καρκίνος θυρεοειδούς και κύηση: διάγνωση, αντιμετώπιση και περιγεννητικό αποτέλεσμα». 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 21-23 Οκτωβρίου 2011
  7. «Αδιπονεκτίνη και PLGF (πλακουντιακός αυξητικός παράγων) βασικοί μεσολαβητές της εμβρυϊκής ανάπτυξης». 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 21-23 Οκτωβρίου 2011
  8. «Λαπαροσκοπική ανίχνευση λεμφαδενα φρουρού στον καρκίνο του ενδομητρίου: αναδρομική μελέτη παρατήρησης». 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, 16 – 18 Σεπτεμβρίου 2022, Αθήνα, Ελλάδα
  9. «Eλάχιστης απόκλισης αδενοκαρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας (adenoma malignum) με ασυνήθη εμφάνιση: μια παρουσίαση περιστατικού». 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, 16 – 18 Σεπτεμβρίου 2022, Αθήνα, Ελλάδα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GOOGLE SCHOLAR

9.8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Konstantina Toutoudaki, George Paltoglou, Eleni Paschalidou, Olga Triantafyllidou, Emmanouil Kalampokas, Panagiotis Christopoulos. Increase of prevalence of Idiopathic Precocious Puberty in Girls, during the Covid-19 Pandemic: What are the possible causes? A systematic Review. Developmental & Adolescent Health, Vol. 2 No. 2 (2022): DAH April – June 2022, https://doi.org/10.54088/jui8
 2. Dimitra Mitsopoulou, Angeliki-Astero Papathanasiou, Emmanouil Kalampokas, Nikolaos Vlahos. Primary and secondary prevention of uterine cervical cancer: Up-To-Date Information, Guidelines, and the need for their application in Greece. HJOG 2021, 20 (4), 159-172 | doi: 10.33574/hjog.0301
 3. Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Ε. ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ, Δ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ, Χ. ΣΟΦΟΥΔΗΣ, Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Ο. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. Πολύποδες ενδομητρίου και η σχέση τους με τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδομήτρια σπερματέγχυση. Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας & Μαιευτικής 11(2)87-91
 4. Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Ι. ΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ, Δ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ. Διάγνωση σιαμαίας δίδυμης κύησης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας & Μαιευτικής 9(2)69-76
 5. Ι. ΜΠΟΥΤΑΣ, Σ. ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ, Λ. ΤΟΠ, Φ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ, Μ. ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ, Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Μ. ΓΑΒΡΙΔΗ, Ν. ΣΑΛΑΚΟΣ. Η Ελλάδα της κρίσης: κάθε παιδί είναι επιθυμητό; Εφηβική Γυναικολογία, Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 26(4)17-26
 6. Χ. ΣΟΦΟΥΔΗΣ, Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Ι. ΜΠΟΥΤΑΣ, Μ. ΣΟΦΟΥΔΗ, Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ, Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Ν. ΣΑΛΑΚΟΣ. Ιατρική Ευθύνη: το παρόν και το μέλλον. Εφηβική Γυναικολογία, Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 26(1)5-12
 7. Χ. ΣΟΦΟΥΔΗΣ, Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Μ. ΘΑΝΟΥ, Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Κ. ΠΑΝΟΥΛΗΣ, Γ. ΚΡΕΑΤΣΑΣ. Αμφοτερόπλευρος έκτοπος μασχαλιαίος μαζικός ιστός: παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού. Εφηβική Γυναικολογία, Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 24(4):148-151
 8. Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Ι. ΜΠΟΥΤΑΣ, Χ. ΣΟΦΟΥΔΗΣ, Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Ν. ΣΑΛΑΚΟΣ, Γ. ΚΡΕΑΤΣΑΣ, Δ. ΜΠΟΤΣΗΣ. Σχέση της Human Adiponectin με τα μικρά και τα μεγάλα για την ηλικία κύησης έμβρυα. Εφηβική Γυναικολογία, Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, 24(4):126-133
 9. Δ.Α. ΛΑΠΠΑΣ, Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Τ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Π. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ. Μελέτη της ανατομίας της μητριαίας αρτηρίας. Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, 20 (4):311-316

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΈΡΓΟ

2019-σήμερα: Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Δήμος Αθηναίων

Από τη θέση αυτή είμαι Υπεύθυνος για τη Διοίκηση, την Οργάνωση, τον Εξοπλισμό και την Στελέχωση με έμψυχο και άψυχο δυναμικό των Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων. Επίσης, είμαι Υπεύθυνος για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία σε θέματα που εμπίπτουν Κοινωνικής και Πολιτειακής Μέριμνας. Είμαι Υπεύθυνος για τον Συντονισμό Δράσεων που άπτονται σε θέματα Δημόσιας Υγείας, για την ενημέρωση των Δημοτών του Δήμου Αθηναίων, καθώς για την Ευαισθητοποίηση και τη Στήριξη των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

2019-2021: Επικεφαλής Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ‘’ΡΕΑ’’, Αθήνα, Ελλάδα

2020-2021: Επικεφαλής Ογκολογικού Συμβουλίου, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ‘’ΛΗΤΩ’’, Αθήνα, Ελλάδα 

Το χρονικό αυτό διάστημα ήμουν Υπεύθυνος και Επικεφαλής Τμημάτων Γυναικολογικής Ογκολογίας και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής σε δύο μεγάλες Ιδιωτικές Μαιευτικές-Γυναικολογικές Κλινικές της Αττικής. Στις αρμοδιότητές που είχα συμπεριλαμβάνονται η Διοίκηση και η Οργάνωση του Τμήματος, ο έλεγχος της Εύρυθμης Λειτουργίας και Ορθής Εκτέλεσης των Χειρουργικών Επεμβάσεων, των Διαγνωστικών Εξετάσεων και της Συμβουλευτικής των Ασθενών, η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας & Αξιοπιστίας του Τμήματος, ο Συντονισμός του Προσωπικού, η εύρυθμη νοσηλεία στις Κλινικές και στα Ιατρεία, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επικεφαλής μίας Γυναικολογικής Ογκολογικής Κλινικής.

2020-σήμερα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία & Γυναικολογική Ογκολογία», Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο πλαίσιο της εργασίας μου ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, εκτός από τα Κλινικά, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά καθήκοντα τα οποία έχω αναλάβει, επιτελώ και Οργανωτικό Έργο το οποίο αφορά:

 • Είμαι Υπεύθυνος της Εκπαίδευσης των Ειδικευόμενων Ιατρών Μαιευτικής-Γυναικολογίας στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
 • Είμαι υπεύθυνος για τη συλλογή των ιστολογικών εξετάσεων και τη συμπλήρωση των φακέλων νοσηλείας προς αρχειοθέτης

2021-σήμερα: Οργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα συμμετείχα στην Οργάνωση των παρακάτω Συνεδρίων-Σεμιναρίων:

  • 2021: Πρόεδρος Στρογγυλής Τράπεζας και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής ‘’15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (ΕΜΓΕ)’’, 2-5 Σεπτεμβρίου 2021, Divani Caravel, Aθήνα
  • 2021: Προσκεκλημένος Ομιλητής, Μέλος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής ‘’5ο Masterclass Γυναικολογικής Ογκολογίας’’, 23-25 Σεπτεμβρίου 2021, Αρεταίειο Νοσοκομείο
  • 2022: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’2o Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Γυναίκα και το Παιδί – Νεότερες Εξελίξεις’’, 10-13 Μαρτίου 2022, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα
  • 2022: Διοργανωτής Σεμιναρίου ‘’Be an Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery, Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
  • 2022: Υπεύθυνος Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής και Εκπαιδευτής «Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery – Hands-on Course», 14 – 16 Οκτωβρίου 2022 στο Ερευνητικό Εκπαιδευτικό και Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ
 • 2023: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Προσκεκλημένος Ομιλητής ‘’Open SuPrOC cadaveric course’’ (Surgical Procedures in Ovarian cancer), May 12-13, 2023, ELPEN’s Experimental Research & Training Center, Athens11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΈΡΓΟ

Από τις θέσεις μου ως Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων και ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο είχα την μεγάλη χαρά να συνεργαστώ με εκλεκτούς συναδέλφους και συνεργάτες και να συμμετέχω στη διοργάνωση Κοινωνικών Δράσεων που αφορούν ποικίλα θέματα Δημόσιας Υγείας, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, Περίθαλψης και Φροντίδας Ευάλωτων Ομάδων και Δράσεων που αφορούν τη Διαχείριση και Αντιμετώπιση Διάφορων Καταστάσεων που αφορούν τη Δημόσια Υγείας. Το Κοινωνικό Έργο που συμμετείχα και δραστηριοποιήθηκα την τελευταία τριετία συνοψίζεται ως εξής:

2023: Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα ‘’Αντιμετωπίζουμε τον Ουρολογικό Καρκίνο’’ υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας

2023: Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων

2023: Δράσεις ενημέρωσης και πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του προστάτη και του τραχήλου τον Φεβρουάριο ως μήνα ‘’Πρόληψης και Υγείας’’ σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

2022: Webinar για την υπογονιμότητα και τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα με τίτλο ‘’Γονιμότητα και Δημογραφικό’’ σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τη Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Αρεταίειου Νοσοκομείου

2022: Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Διάγνωσης του HIV σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

2022:  Δράσεις Ενημέρωσης για την Πνευμονία – Παγκόσμια ημέρα κατά της Πνευμονίας 2022

2022:  Δωρεάν Πρόγραμμα Δράση για την Πρόληψη και τη Διάγνωση της Οστεοπόρωσης

2022: Ημερίδα με θέμα ‘’Περιγεννητική Ψυχολογία – Σύγχρονες Προκλήσεις’’ σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

2022: Ίδρυση του 1ου δωρεάν Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του 6ου Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρείου του Δήμου Αθηναίων

2022: Δωρεάν Πρόγραμμα ‘’Διατροφή & Υγεία’’ του Δήμου Αθηναίων

2022: Ημερίδα Επίδειξης Ναυαγοσωστικών Τεχνικών και Πρώτων Βοηθειών του Δήμου Αθηναίων

2022: Συμμετοχή στην ‘’Ιατρική Απόβαση Λέρου-The Leros Project’’, σε συνδιοργάνωση του Νοσοκομείου Λέρου με την Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ

2022: Δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων

2022: Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας, σε συνεργασία της ΝΥ Αιμοδοσίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου και της Εθελοντικής Ομάδας ΕΚΠΑ UN SDSN NIKUA YOUTH HUB στο πλαίσιο της καμπάνιας aimodosia365

2022: Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Αυτισμό και Δράση ‘’Περπατάμε για τον Αυτισμό’’, Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων

2022: Δωρεάν Ιατρικές και Οδοντιατρικές Εξετάσεις σε παιδιά & εφήβους από το Κινητό πολυϊατρείο του ‘’Χαμόγελου του Παιδιού’’ υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

2021: Webinar για τον Μητρικό Θηλασμό σε συνεργασία της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής με το Δήμο Αθηναίων

2021: Θέσπιση Δωρεάν Υπηρεσίας Εξ Αποστάσεως Διερμηνείας στη Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφούς και βαρήκοους, Δήμος Αθηναίων

2021: Δράση Προληπτικού Ελέγχου κατά του Καρκίνου του Μαστού σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και της Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

2021: Συμμετοχή στην ‘’Ιατρική Απόβαση Λέρου-The Leros Project’’, σε συνδιοργάνωση του Νοσοκομείου Λέρου με την Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ

2021: Δωρεάν Καρδιολογικός Έλεγχος σε Παιδιά, Δήμος Αθηναίων

2021: Εκστρατεία ενημέρωσης για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού σε έγκυες και θηλάζουσες μητέρες σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ 

2021: Εκστρατεία ενημέρωσης ‘’από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση’’ σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ

2021: Webinar κατά της Παχυσαρκίας σε συνεργασία του Ενδοκρινολογικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τον Δήμο Αθηναίων

2020: Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων με Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την πρόληψη της εποχικής γρίπης, της Covid-19, της πνευμονίας και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος

12. ΣΥΝΟΨΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Καλαμπόκας του Ευσταθίου
Ημερομηνία Γέννησης: 13/04/1982
Τόπος Γέννησης: Αθήνα
Υπηκοότητα: Ελληνική
Διεύθυνση Οικίας: Εστίας 18, 11526. Αθήνα
Τηλέφωνο Οικίας: +302107774191
Διεύθυνση Εργασίας: Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 76, Αθήνα 11528
Διεύθυνση Εργασίας: Ιδιωτικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 101, Αθήνα 11528
Τηλέφωνο Εργασίας: +302107290058
Κινητό Τηλέφωνο: +306942466665
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: m.kalampokas@gmail.com
 1. ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 • 2020-σήμερα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία & Γυναικολογική Ογκολογία», Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αρ. Πρωτοκόλλου Σύμβασης: “095184/2022”, ΑΔΑ: “9ΗΗΞ46ΨΖ2Ν-01Η”)
 • 2021-σήμερα: Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης, Επιμελητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist), Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ‘’ΙΑΣΩ’’, Αθήνα, Ελλάδα
 • 2014-σήμερα: Ιδιώτης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Ιδιωτικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο, Αθήνα, Ελλάδα
 • 2019-σήμερα: Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Δήμος Αθηναίων
 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Εγκύκλιες Σπουδές: Λύκειο Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Απολυτήριο: “Άριστα”)
 • Πανεπιστημιακή Προπτυχιακή Εκπαίδευση (2000-2006): Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστημιακή Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση (2007-2009): Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (Master of Sciences, M.Sc.) στη ‘’Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’’, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (‘’Πολύ Καλά’’ 7.73)
 • Διδακτορική Διατριβή (2007-2012): Διδακτορική Διατριβή (Doctor of Philosophy, Ph.D), Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (‘’ΆΡΙΣΤΑ 10’’)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  • 2006–2007: Στρατεύσιμος Γενικός Ιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό, Ειδικευόμενος Χειρουργός, Α’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
  • 2008-2010: Ειδικευόμενος Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας
 • 2010-2014: Ειδικευόμενος Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2014: Clinical Visiting Fellow, Endoscopic Surgical Centre, Department of Biomedical Science and Human Oncology, Policlinico Hospital, University of Bari, Italy
 • 2014-2017: Clinical Research Fellow στη Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian
 • 2017-2019: Subspecialist Fellow στην Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian
 • 2019-2020: Επιμελητής (Consultant) στη Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian 
 • 2016-2021: Honorary Research Fellow στη Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το 2014 έως και σήμερα λαμβάνω Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στους τομείς της εξειδίκευσής μου και έχω συμμετάσχει σε 39 Διεθνή Συνέδρια, Workshops και Σεμινάρια, όπου έχω λάβει και αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

ΠΤΥΧΙΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  • 2006: Πτυχίο Ιατρική (Doctor of Medicine, M.D), Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2006: Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος, Περιφέρεια Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  • 2009: Τίτλος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Sciences, M.Sc,) στη ‘’Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’’, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
  • 2012: Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής (Doctor of Philosophy, Ph.D.), Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2014: Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας ‘’Μαιευτικής-Γυναικολογίας’’, Περιφέρεια Αττικής
 • 2014: Πιστοποίηση Εξειδίκευσης σε Τεχνικές Διαγνωστικής και Χειρουργικής Υστεροσκόπησης από το Κέντρο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών και Ογκολογίας του Ανθρώπου, Policlinico Hospital, University of Bari, Italy
 • 2016: Πιστοποίηση Πλήρους Εξειδίκευσης στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Κολποσκόπηση (Certified Colposcopist) από το αναγνωρισμένο πρόγραμμα εξειδίκευσης του Βρετανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων (RCOG) και της Βρετανικής Κοινότητας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP) (Certified Number: 27278)
 • 2018-2024: Ανανέωση Πιστοποίησης Πλήρους Εξειδίκευσης στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Κολποσκόπηση (Certified Colposcopist) από τη Βρετανική Κοινότητα Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP) (Certified Number: 27278-2024)
 • 2019: Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στη Γυναικολογική Ογκολογία (Accredited European Gynaecological Oncologist) από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO)
 • 2019: Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στη Γυναικολογική Ογκολογία (Accredited European Gynaecological Oncologist) από το Βρετανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG) (Registration Number: 238429)
 • 2020-2023: Αναγνώριση Ειδίκευσης στη Γυναικολογική Ογκολογία, General Medical Council (GMC Reference Number: 7483829)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 • Μητρική Γλώσσα: Ελληνική
 • Αγγλική Γλώσσα:
  • “FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH”
  • ”PROFICIENCY IN ENGLISH LANGUAGE”, UNIVERSITY OF MICHIGAN’’
 • Γαλλική Γλώσσα:
  • ”CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE’’
  • “DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF), 1er DEGRE’’
  • “CERTIFICAT PRATIQUE DE LANQUE FRANCAISE (SORBONE 1)’’

“DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF)”, 2nd DEGRE’’

 1. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

2006–2007: Στρατεύσιμος Γενικός Ιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό, Ειδικευόμενος Χειρουργός, Α’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2008-2010: Ειδικευόμενος Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

2010-2014: Ειδικευόμενος Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2014-σήμερα: Ιδιώτης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Ιδιωτικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο, Αθήνα, Ελλάδα

2014: Clinical Visiting Fellow, Endoscopic Surgical Centre, Department of Biomedical Science and Human Oncology, Policlinico Hospital, University of Bari, Italy

2014-2017: Clinical Research Fellow στη Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

2017-2019: Subspecialist Fellow στην Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

2019-2020: Consultant in Gynaecological Oncology, Aberdeen Royal Infirmary (ARI), NHS Grampian 

2016-2021: Honorary Research Fellow in Gynaecological Oncology, School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition, University of Aberdeen, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

2019-2021: Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης, Επιμελητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist), Επικεφαλής Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ‘’ΡΕΑ’’, Αθήνα, Ελλάδα

2020-2021: Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης, Επιμελητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist), Επικεφαλής Ογκολογικού Συμβουλίου, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ‘’ΛΗΤΩ’’, Αθήνα, Ελλάδα

2019-σήμερα: Επιμελητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist) (Consultant Gynaecological Oncologists), Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG)

2021-σήμερα: Επιστημονικός και Κλινικός Συνεργάτης, Επιμελητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας (Consultant Gynaecological Oncologist), Μέλος του Ογκολογικού Συμβουλίου, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ‘’ΙΑΣΩ’’, Αθήνα, Ελλάδα

2020-σήμερα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία & Γυναικολογική Ογκολογία», Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2014-σήμερα: Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος-Ερευνητής (Clinical Research Fellow), ως Υπότροφος για την λήψη Υπο-ειδικότητας (Subspecialist Fellow), ως Honorary Research Fellow και ως Επιμελητής (Consultant) στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian συμμετέχω ενεργά έως και σήμερα:

 • Από το 2014 έως το 2019 στην εκπαίδευση και την θεωρητική κατάρτιση των Φοιτητών Ιατρικής Τετάρτου Έτους, της Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου του Aberdeen, δίνοντας διαλέξεις και εκπαιδεύοντας τους νέους ιατρούς στην κλινική πρακτική περί θεμάτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας και Χειρουργικής, στο Αμφιθέατρο, στις Κλινικές και στα Χειρουργεία
 • To 2016 στην αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα ‘’StratOG tutorial on pre-invasive disease of the lower genital tract’’, του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)
 • Από το 2017 έως το 2018 ως Ομιλητής στο πρόγραμμα διαλέξεων ‘’Pelvic Mass Sessions’’ της Ιατρικής Σχολής του Medical Sciences and Nutrition McGillivray Centre, Aberdeen Maternity Hospital
 • Από το 2018 έως το 2019 ως Ομιλητής στο πρόγραμμα διαλέξεων ‘’Vaginal Bleeding in Non-Pregnant Woman Sessions’’ της Ιατρικής Σχολής, του Medical Sciences and Nutrition McGillivray Centre, Aberdeen Maternity Hospital
 • To 2018 ως Ομιλητής στο πρόγραμμα διαλέξεων ‘’Taught the Aberdeen Applied Anatomy Course Obstetrics & Gynaecology’’ της Ιατρικής Σχολής, του Medical Sciences and Nutrition McGillivray Centre, Aberdeen Maternity Hospital
 • Το 2021 στη συγγραφή του Κεφαλαίου ‘Malignant Disease in Pregnancy’ για της εξετάσεις πιστοποίησης του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)
 • Το 2022 στην προετοιμασία του eLearning tutorial on ‘’Neoplasia in pregnancy’’ του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)
 • To 2023 στην προετοιμασία του eLearning tutorial on ‘’Gynaecological Oncology’’ του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)

2020-σήμερα: Από το 2020 έως σήμερα επιτελώ Εκπαιδευτικό Έργο ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης με γνωστικό αντικείμενο τη Γυναικολογική Ογκολογία, στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Το έργο περιλαμβάνει:

 • Συμμετοχή σε όλες τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Κλινικής, που αφορούν την Εκπαίδευση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψήφιων Διδακτόρων και Ειδικευόμενων Ιατρών στο Αμφιθέατρο, στις Κλινικές και στα Χειρουργεία. Συμμετέχω στη διοργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων με σκοπό τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού. Συμμετέχω ως Βασικός Ερευνητής ή/και ως Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε Ερευνητικά Πρωτοκόλλα και Ερευνητικές Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής
 • Είμαι Υπεύθυνος της Εκπαίδευσης των Ειδικευόμενων Ιατρών Μαιευτικής-Γυναικολογίας στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
 • Είμαι Διδάσκων σε θέματα Γυναικολογικής Ογκολογίας στους 6ο ετεις Φοιτητές της Ιατρική Σχολής του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους στη Κλινική της Μαιευτικής-Γυναικολογίας
 • Είμαι Διδάσκων στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Αναπαραγωγική Ιατρική – Υπογονιμότητα – Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», στο 12ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με θέμα διάλεξης ΄΄Χειρουργική αντιμετώπιση της υπογονιμότητας – Αντιμετώπιση επιπλοκών΄΄
 • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ”Εμβρυομητρική Ιατρική” της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη & Έρευνα’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  
 • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Προγεννητικός Έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός’’ της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Μητρικός Θηλασμός και Γονεϊκότητα’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Είμαι Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘’Υπογονιμότητα – Τεχνικές Υποβοηθουμένης Αναπαραγωγής’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδάσκων 8ος Κύκλος Σπουδών Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (E.AK.O.)/ Ε.Ο.Π.Ε., με τίτλο: “Γυναικολογικός Καρκίνος”, 17-19 Μαρτίου 2023,  Radisson Blu Park, Αθήνα 
 • Είμαι Επιβλέπων Καθηγητής ή/και Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής σε 2 Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Είμαι Επιβλέπων Καθηγητής ή/και Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής σε 7 Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Εμβρυομητρική Ιατρική’’ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2007-2009: Πανεπιστημιακή Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (Master of Sciences, M.Sc) στη ‘’Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’’, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (‘’ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ’’ 7.73). 

2007-2012: Διδακτορική Διατριβή (Doctor of Philosophy, Ph.D), Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (‘’ΆΡΙΣΤΑ 10’’)

Κύριος ερευνητής ή/και Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας

2017: BSCCP Jordan Singer Research Grant £ 20,000. Novel markers for CIN in HPV immunized women.

2017: BSCCP Bursary award for the oral presentation: The risk of recurrent CIN in women who fail Test of cure with high risk Human Papilloma Virus persistence but normal cytology in NorthEast of Scotland

2018: BSCCP Bursary award for the oral presentation: Identification of Novel Disease Markers to Improve Detection of CIN in HPV Immunized Women

2018: NHS Grampian Grant. Biomarkers in colposcopy and HPV genotypes in women aged over 50 years (BioCOHGS50+)

2019: NHS Grampian Grant. Identification of novel markers to improve detection of CIN in menopausal women.

2018-2020: Βασικός Ερευνητής ”Multicenter Study of Olaparib Maintenance Monotherapy in Platinum Sensitive Relapsed Non gBRCAm Ovarian Cancer Patients (OPINION)” (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03402841)

2022-σήμερα: Βασικός Ερευνητής στη Μελέτη CASCADE (CArdiovaSCulAr outcomes after major abDominal surgEry); an international multicenter study across Europe, Student Audit and Research in Surgery (STARSurg) Collaborative

2023: Βασικός Ερευνητής της Ερευνητικής Ομάδας της Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η οποία συμμετάσχει στην Πολυκεντρική Μελέτη με τίτλο ‘’SENECA Study: Staging Endometrial caNcer based on molEcular ClAssification’’, η οποία υλοποιείται από το Cancer Center Universidad de Navarra

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ WORKSHOPS ΩΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 24

 1. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
  • Μέλος της Βρετανικής Κοινότητας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP) (Certified Number: 27278-2024)
  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO)
  • Μέλος του Βρετανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG) (Registration Number: 238429)
  • Μέλος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου (General Medical Council, GMC Reference Number: 7483829, Ανανέωση Άδειας 6/02/2023)
  • Μέλος της Βρετανικής Κοινότητας Γυναικολογικού Καρκίνου (British Gynaecologic Cancer Society)
  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (European Society of Gynaecological Endoscopy, ESGE)
  • Μέλος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ)
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
  • Προσκεκλημένο Μέλος της Συντακτικής Ομάδας (Guest Editor) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’Diagnostics’’ (Impact Factor 3.992) του Εκδοτικού Οίκου Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) για την επιμέλεια Ειδικής Έκδοσης (Special Issue) με θέμα ‘’Diagnosis and Management of Gynecological Cancer’’
  • Είμαι μέλος της Ομάδας Κριτών (Reviewer) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’International Journal of Gynecological Cancer, IJGC’’ (Impact Factor 4.661) του Εκδοτικού Οίκου ‘’British Medical Journals’’ (BMJ)
 • Είμαι μέλος της Ομάδας Κριτών (Reviewer) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’International Journal of Gynecology & Obstetrics, IJGO’’ (Impact Factor 4.447) που είναι το Επίσημο Περιοδικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικολογίας και Μαιευτικής (International Journal of Gynecology & Obstetrics, FIGO) του Εκδοτικού Οίκου ‘’Wiley Online Library’’
  • Είμαι μέλος της Ομάδας Κριτών (Reviewer) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’ Journal of Obstetrics and Gynaecology’’ (Impact Factor 1.226) του Εκδοτικού Οίκου ‘’Taylor & Francis Online’’
 • Είμαι μέλος της Ομάδας Κριτών (Reviewer) του Διεθνούς Περιοδικού με Κριτές ‘’Diagnostics’’ (Impact Factor 3.992) του Εκδοτικού Οίκου Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
 1. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΈΡΓΟ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ: 3

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 2

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 2

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 2

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 23

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 9

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ SCI

ΣΥΝΟΛΟ: 49

ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (1ος): 21

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (2ος): 3

ΤΡΙΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (3ος): 4

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 4

ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ: 17

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (Total Impact Factor): 114.240

ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (Mean Impact Factor): 2.380

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (Citations) Google Scholar: 1284

h-index Google Scholar: 18

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (Citations) Scopus: 673

h-index Scopus: 12

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ: 9

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΈΡΓΟ

2019-σήμερα: Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Δήμος Αθηναίων

2019-2021: Επικεφαλής Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ‘’ΡΕΑ’’, Αθήνα, Ελλάδα

2020-2021: Επικεφαλής Ογκολογικού Συμβουλίου, Ιδιωτική Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ‘’ΛΗΤΩ’’, Αθήνα, Ελλάδα

2020-σήμερα: Υπεύθυνος της Εκπαίδευσης των Ειδικευόμενων Ιατρών Μαιευτικής-Γυναικολογίας στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

2020-σήμερα: Υπεύθυνος για τη συλλογή των ιστολογικών εξετάσεων και τη συμπλήρωση των φακέλων νοσηλείας προς αρχειοθέτης 

2021-σήμερα: Συμμετοχή στην Οργάνωση 6 Συνεδρίων-Σεμιναρίων

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΈΡΓΟ

Από τις θέσεις μου ως Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων και ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, την τελευταία τριετία συμμετείχα στην Οργάνωση και την Υλοποίηση 25 Κοινωνικών Δράσεων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, την Ενημέρωση και τη Προστασία Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων.