Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ορώδους καρκινώματος του ενδομητρίου από τον Μανόλη Καλαμπόκα

Ασθενής με ορώδες καρκίνο του ενδομήτριου υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική υστερεκτομία, αφαίρεση φρουρών λεμφαδένων με ICG, πλήρη πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό και επιπλουνεκτομή.

Αριστερό και δεξιό πυελικό τοίχωμα μετά τον πλήρη πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό

Αντιμετώπιση ορώδους καρκινώματος του ενδομητρίου 2

Αντιμετώπιση ορώδους καρκινώματος του ενδομητρίου

 Γυναικολόγος στην Αθήνα Dr Καλαμπόκας Μανόλης

Ο Dr Μ. Καλαμπόκας είναι ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

Δείτε το βιογραφικό μου

Επικοινωνήστε μαζί μου