Λίγα λόγια για τον καρκίνο των ωοθηκών

Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι μια από τις σπάνιες μορφές καρκίνου στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνος και δυσκολοθεράπευτος αν δεν ανιχνευθεί έγκαιρα. Ο καρκίνος των ωοθηκών μπορεί να αρχίσει στις ωοθήκες και να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος, όπως οι ιστοί της κοιλιάς και οι λεμφαδένες.

Οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο των ωοθηκών περιλαμβάνουν την ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, την έκθεση σε αναπαραγωγικές ορμόνες και την έλλειψη εγκαίρου ελέγχου και διάγνωσης.

Τα συμπτώματα του καρκίνου των ωοθηκών μπορεί να είναι ασαφή και δυσκολονόητα στα αρχικά στάδια, όπως η πίεση ή ο πόνος στην περιοχή της κοιλιάς, η κούραση και η απώλεια βάρους. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχει υψηλή εποπτεία και παρακολούθηση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Ποσοστά επιβίωσης ανά στάδιο του καρκίνου

Ποια είναι τα στάδια του καρκίνου των ωοθηκών

Τα στάδια του καρκίνου των ωοθηκών καθορίζονται από το μέγεθος του όγκου και το πόσο μακριά έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Η κατηγοριοποίηση στα στάδια αυτά βοηθά στην κατανόηση της εκτίμησης του κινδύνου και στον καθορισμό της καλύτερης θεραπείας.

Συγκεκριμένα, τα στάδια του καρκίνου των ωοθηκών είναι τα εξής:

 • Στάδιο Ι: Ο καρκίνος περιορίζεται μόνο στις ωοθήκες και δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος.
 • Στάδιο ΙΙ: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στις γύρω μονάδες όπως οι σάλπιγγες, τα όργανα της γυναικείας περιοχής, ή τα σημεία στήριξης των ωοθηκών.
 • Στάδιο ΙΙΙ: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα παρακείμενα όργανα ή τους λεμφαδένες της περιοχής.
 • Στάδιο ΙV: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος, όπως οι πνεύμονες, ο ήπαρ ή τα οστά.

Ποια είναι τα ποσοστά επιβίωσης ανά στάδιο

Τα ποσοστά επιβίωσης για τον καρκίνο των ωοθηκών διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο καρκίνος, την ηλικία και τη γενική κατάσταση της ασθενούς.

Στάδιο Ι: Το ποσοστό επιβίωσης στα 5 χρόνια είναι περίπου 90-95%.

Στάδιο ΙΙ: Το ποσοστό επιβίωσης στα 5 χρόνια είναι περίπου 70-80%.

Στάδιο ΙΙΙ: Το ποσοστό επιβίωσης στα 5 χρόνια είναι περίπου 39-50%.

Στάδιο ΙV: Το ποσοστό επιβίωσης στα 5 χρόνια είναι περίπου 20%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα ποσοστά επιβίωσης είναι κατά μέσο όρο και ότι οι επιπτώσεις της θεραπείας και άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την επιβίωση των ασθενών. Επίσης, πολλοί ασθενείς ζουν πολλά χρόνια μετά τη διάγνωση καρκίνου των ωοθηκών, ακόμη και σε προχωρημένα στάδια της νόσου, χάρη στη βελτιωμένη θεραπεία και την παρακολούθηση.

Ποσοστά επιβίωσης ανά ηλικία

Συναισθηματική επίδραση της αποβολής στο ζευγάρι

Τα ποσοστά επιβίωσης για τον καρκίνο των ωοθηκών επίσης διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία της ασθενούς. Συνήθως, οι νεότερες γυναίκες έχουν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης από τις πιο ηλικιωμένες.

 1. Στις νεότερες γυναίκες (κάτω των 50 ετών), το ποσοστό επιβίωσης είναι υψηλότερο και κυμαίνεται από 80% έως 90% για τα στάδια Ι και ΙΙ του καρκίνου των ωοθηκών, ενώ για τα στάδια ΙΙΙ και ΙV κυμαίνεται από 30% έως 50%.
 2. Στις ηλικιωμένες γυναίκες (άνω των 50 ετών), το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται καθώς η ηλικία αυξάνεται. Το ποσοστό επιβίωσης για τα στάδια Ι και ΙΙ κυμαίνεται από 60% έως 80%, ενώ για τα στάδια ΙΙΙ και ΙV κυμαίνεται από 20% έως 30%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα ποσοστά επιβίωσης είναι κατά μέσο όρο και μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές από περίπτωση σε περίπτωση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιβίωση επηρεάζεται και από πολλούς παράγοντες, όπως:

 • ο τύπος και η σοβαρότητα του καρκίνου,
 • η πρόοδος της νόσου κατά τη διάρκεια της θεραπείας,
 • η ανταπόκριση στη θεραπεία,
 • η γενική κατάσταση υγείας της ασθενούς,
 • οι γενετικοί παράγοντες, καθώς και
 • οι παρενέργειες της θεραπείας.

Επίσης, το ποσοστό επιβίωσης δεν δίνει πλήρη εικόνα του ανθρώπου που έχει πάσχει από καρκίνο των ωοθηκών. Η θεραπεία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου, όπως οι αλλαγές στην εμφάνιση και τη λειτουργία του σώματος, οι επιπτώσεις στη σεξουαλική δραστηριότητα και την αναπαραγωγή, καθώς και η επίδραση στην ψυχολογία και την ποιότητα ζωής.

Επειδή η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του ασθενούς, είναι σημαντικό να αναζητήσετε άμεσα ιατρική φροντίδα εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε από τις συμπτώματα που σχετίζονται με τον καρκίνο των ωοθηκών.

Ποσοστά επιβίωσης ανά γενική κατάσταση της υγείας

Η γενική κατάσταση της ασθενούς μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό επιβίωσης του καρκίνου των ωοθηκών. Για παράδειγμα, οι ασθενείς που έχουν καλή γενική κατάσταση και δεν έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, έχουν συνήθως καλύτερη πρόγνωση επιβίωσης.

Παρακάτω παρατίθενται οι εκτιμώμενοι μέσοι όροι ποσοστών επιβίωσης για τον καρκίνο των ωοθηκών, ανάλογα με την γενική κατάσταση της ασθενούς:

 • Ασθενείς με καλή γενική κατάσταση: περίπου 80% επιβίωση για πάνω από 5 χρόνια.
 • Ασθενείς με μέτρια γενική κατάσταση: περίπου 50% επιβίωση για πάνω από 5 χρόνια.
 • Ασθενείς με κακή γενική κατάσταση: περίπου 20% επιβίωση για πάνω από 5 χρόνια.

Ωστόσο, αυτά τα ποσοστά είναι μόνο εκτιμήσεις και μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά της κάθε ασθενούς και την πρόοδο της νόσου. Επομένως, είναι σημαντικό να διαβουλεύεστε με τον ειδικό σας για τις εκτιμώμενες πιθανότητες επιβίωσης της δικής σας περίπτωσης.

Έγκαιρη διάγνωση και ποσοστά επιβίωσης

Η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης για τον καρκίνο των ωοθηκών. Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και ξεκινήσει η θεραπεία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιβίωσης.

Συγκεκριμένα, οι επιβιώσεις για τον καρκίνο των ωοθηκών είναι ως εξής:

 • Αν ο καρκίνος διαγνώστηκε στο πρώτο στάδιο, το ποσοστό επιβίωσης είναι περίπου 90%.
 • Στο δεύτερο στάδιο, το ποσοστό επιβίωσης είναι περίπου 70%.
 • Στο τρίτο στάδιο, το ποσοστό επιβίωσης είναι περίπου 30%.
 • Στο τέταρτο και πιο προχωρημένο στάδιο, το ποσοστό επιβίωσης είναι περίπου 20%.

Ωστόσο, αυτά τα ποσοστά είναι μόνο εκτιμήσεις και μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά της κάθε ασθενούς και την πρόοδο της νόσου. Επομένως, είναι σημαντικό να διαβουλεύεστε με τον ειδικό σας για τις εκτιμώμενες πιθανότητες επιβίωσης στην περίπτωσή σας.

Ανταπόκριση στη θεραπεία και ποσοστά επιβίωσης

Η ανταπόκριση στη θεραπεία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το στάδιο της νόσου, η κατάσταση της υγείας της ασθενούς, η τύπος του καρκίνου και ο τύπος της θεραπείας που χρησιμοποιείται.

Για τον καρκίνο των ωοθηκών, η θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως χειρουργική εξαίρεση των ωοθηκών, ακολουθούμενη από χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, ανάλογα με το στάδιο και την εξάπλωση του καρκίνου.

Τα ποσοστά επιβίωσης για τον καρκίνο των ωοθηκών εξαρτώνται σημαντικά από την ανταπόκριση στη θεραπεία. Γενικά, οι ασθενείς που ανταποκρίνονται καλά στη θεραπεία έχουν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.

Καρκίνος-του-τραχήλου-της-μήτρας-θεραπεια

Παρενέργειες θεραπειών και ποσοστά επιβίωσης

Οι θεραπείες για τον καρκίνο των ωοθηκών μπορεί να προκαλέσουν διάφορες παρενέργειες, ανάλογα με τον τύπο και τη διάρκεια της θεραπείας.

Η χειρουργική εξαίρεση των ωοθηκών μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές, όπως μολύνσεις, αιμορραγίες και προβλήματα στον εντέρου και την ουροδόχο κύστη.

Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μπορεί να προκαλέσουν κούραση, ναυτία, εμετό, αλλαγές στη γεύση, τριχόπτωση, διάρροια, απώλεια βάρους, αλλεργικές αντιδράσεις, αλλαγές στην όραση και στον ακουστικό νεύρο, καθώς και κατακράτηση υγρών.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι παρενέργειες είναι περαστικές και συνήθως εξαφανίζονται μετά τη λήξη της θεραπείας. Επίσης, οι παρενέργειες μπορούν να αντιμετωπιστούν με φάρμακα και άλλες θεραπείες.

Τα ποσοστά επιβίωσης επηρεάζονται από τον τύπο και τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς και από την ανταπόκριση του καθενός στη θεραπεία.

Γενετικοί παράγοντες και ποσοστά επιβίωσης

Οι γενετικοί παράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα ποσοστά επιβίωσης στον καρκίνο των ωοθηκών. Για παράδειγμα, κληρονομικές αλλαγές στο γονίδιο BRCA1 ή BRCA2 αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών και άλλων καρκίνων του μαστού. Οι γυναίκες που κληρονομούν αυτές τις αλλαγές έχουν υψηλότερο κίνδυνο για την ανάπτυξη καρκίνου των ωοθηκών και ενδέχεται να έχουν χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης.

Επιπλέον, άλλες γενετικές αλλαγές μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον κίνδυνο και την ανταπόκριση στη θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών. Παραδείγματα αυτών των αλλαγών περιλαμβάνουν τις αλλαγές στα γονίδια TP53, PTEN και PIK3CA.

Ενώ οι γενετικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα ποσοστά επιβίωσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών δεν έχουν γνωστούς γενετικούς παράγοντες που συνδέονται με τη νόσο.

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα ποσοστά επιβίωσης

Τπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το ποσοστό επιβίωσης ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες είναι:

Ιστολογικός τύπος του καρκίνου των ωοθηκών: Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρκίνου των ωοθηκών, όπως οι καρκίνοι επιθηλιακών κυττάρων, οι καρκίνοι των γερμανικών κυττάρων και οι καρκίνοι των στρωματικών κυττάρων. Κάποιοι ιστολογικοί τύποι είναι πιο αγρεσσίβοι και δυσκολότεροι στη θεραπεία από άλλους, επηρεάζοντας έτσι το ποσοστό επιβίωσης.

Παρουσία μεταστάσεων: Η εμφάνιση μεταστάσεων σε άλλα μέρη του σώματος επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών.

Κατάσταση υγείας και συνυπάρχουσες παθήσεις: Η γενική υγεία του ασθενούς και η παρουσία άλλων χρόνιων παθήσεων μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και το ποσοστό επιβίωσης.

Παρουσία γονιδιακών παραγόντων. Οι γονιδιακοί παράγοντες αναφέρονται στην κληρονομική προδιάθεση του ατόμου για την ανάπτυξη καρκίνου των ωοθηκών. Έχει αναγνωριστεί ότι ορισμένες μεταλλάξεις στα γονίδια μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Για παράδειγμα, η μετάλλαξη των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών και του μαστού. Άλλες μεταλλάξεις στα γονίδια TP53, PTEN, και του μηχανισμού επιδιόρθωσης DNA (DNA repair) έχουν επίσης συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Η παρουσία αυτών των μεταλλάξεων μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό επιβίωσης των ατόμων που εμφανίζουν καρκίνο των ωοθηκών, αλλά επίσης επηρεάζει την πρόληψη της νόσου και τον τρόπο παρακολούθησης των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Εξέλιξη της Ιατρικής. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το ποσοστό επιβίωσης είναι η πρόοδος της ιατρικής έρευνας και η εξέλιξη της θεραπευτικής αγωγής για τον καρκίνο των ωοθηκών. Οι νέες μελέτες, οι κλινικές δοκιμές και οι βελτιωμένες θεραπευτικές επιλογές μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των ασθενών.

Επιπλέον, η ψυχολογική υποστήριξη και η συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογική κατάσταση των ασθενών και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Τέλος, η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των επιπλοκών και των συνοδών νόσων μπορεί επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών.

 Γυναικολόγος στην Αθήνα Dr Καλαμπόκας Μανόλης

Ο Dr Μ. Καλαμπόκας είναι ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

Δείτε το βιογραφικό μου

Επικοινωνήστε μαζί μου

Ενημερωθείτε εκτενώς για τον καρκίνο του κόλπου

 

 

Παρακολουθήστε το video για την γυναικολογική ογκολογία