Ο καρκίνος του ενδομητρίου ξεκινά από την επένδυση της μήτρας – το ενδομήτριο.

Το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα μιας γυναίκας να αναπτύξει καρκίνο του ενδομητρίου. Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουνQ

 • την ηλικία,
 • το οικογενειακό ιστορικό,
 • τη διάγνωση του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών και
 • την προηγούμενη χρήση του φαρμάκου ταμοξιφαίνης για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ανώμαλη κολπική αιμορραγία, πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή, δύσκολη ή επώδυνη ούρηση και πόνο στην περιοχή της πυέλου. Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι εξαιρετικά θεραπεύσιμος όταν εντοπιστεί έγκαιρα.

Αναπαράσταση του καρκίνου του ενδομητρίου

Θεραπεία καρκίνου του ενδομητρίου

Η ειδική θεραπεία για τον καρκίνο του ενδομητρίου θα καθοριστεί από τον γιατρό σας με βάση:

 1. Το ιατρικό ιστορικό
  Την έκταση της νόσου
  Την ανοχή σας για συγκεκριμένα φάρμακα, διαδικασίες ή θεραπείες
  Τις προσδοκίες για την πορεία της νόσου
  Τη γνώμη ή η προτίμησή σας

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από το στάδιο του καρκίνου — εάν είναι μόνο στο ενδομήτριο, ή εάν έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη της μήτρας ή του σώματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αντιμετωπιστούν πρώτα με χειρουργική επέμβαση. Μερικοί μπορεί να χρειαστούν πρόσθετη θεραπεία. Γενικά, η θεραπεία για άτομα με καρκίνο του ενδομητρίου περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα.

Χειρουργική επέμβαση

Υστερεκτομή — χειρουργική αφαίρεση της μήτρας

Σαλπιγγοωοθηκεκτομή — χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των σαλπίγγων και των ωοθηκών

Πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός — αφαίρεση ορισμένων λεμφαδένων από τη λεκάνη

Παρααορτική λεμφαδενεκτομή — αφαίρεση λεμφαδένων που περιβάλλουν την αορτή, την κύρια αρτηρία της καρδιάς

Λαπαροσκοπική δειγματοληψία λεμφαδένων — αφαίρεση λεμφαδένων μέσω ενός στενού οπτικού σωλήνα που ονομάζεται λαπαροσκόπιο, ο οποίος εισάγεται μέσω μιας μικρής τομής στην κοιλιά

Χαρτογράφηση λεμφαδένων φρουρού — χρήση φθορίζουσας απεικόνισης για τον εντοπισμό δυνητικά καρκινικών λεμφαδένων που διαφορετικά δεν θα ανιχνεύονταν

Ιατρική αναπαράσταση του καρκίνου του ενδομητρίου

Ακτινοθεραπεία

Πρόκειται για χρήση ακτίνων Χ, ακτίνων γάμμα και φορτισμένων σωματιδίων για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η βραχυθεραπεία και η εξωτερική ακτινοβολία είναι οι πιο κοινές ακτινοθεραπείες που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου του ενδομητρίου. Οι νέες τεχνικές στη βραχυθεραπεία με βάση την εικόνα με καθοδήγηση κατευθυνόμενου μαγνητικού συντονισμού (MR) προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή και λιγότερες παρενέργειες.

Χημειοθεραπεία

Πρόκειται για χρήση αντικαρκινικών φαρμάκων για τη θεραπεία καρκινικών κυττάρων.

Ανοσοθεραπεία

Πρόκειται για τη διαδικασία ενεργοποίησης της φυσικής ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά τον καρκίνο.

Ορμονοθεραπεία

Πρόκειται για φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργικές επεμβάσεις που παρεμβαίνουν στην ορμονική δραστηριότητα.