Όταν συναντάτε τον γυναικολόγο σας για να συζητήσετε τη δυνατότητα της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ΕΓ), μπορείτε να του κάνετε τις εξής ερωτήσεις:

 1. Ποια είναι η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και ποια είναι η επιτυχία της στην περίπτωσή μου;
 2. Ποιο είναι το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης και μήπως υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις ή εναλλακτικές λύσεις που μπορώ να εξετάσω;
 3. Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές ή κινδύνους της εξωσωματικής γονιμοποίησης και πώς μπορώ να τις αποφύγω;
 4. Πόσα ωάρια μπορούν να συλλεχθούν και ποιες είναι οι πιθανότητες να προκύψουν επαρκή σπερματοζωάρια για την ΕΓ;
 5. Ποια είναι η διαδικασία μεταφοράς του εμβρύου στη μήτρα και ποιες είναι οι πιθανότητες για επιτυχή εμφύτευση;
 6. Ποια είναι η εκτίμηση του χρόνου που θα χρειαστεί να αποδεχτείτε το πρόγραμμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης  και πόσοι κύκλοι μπορεί να χρειαστούν;
 7. Υπάρχουν κάποια διατροφικά ή άλλα βήματα που μπορώ να ακολουθήσω για να αυξήσω τις πιθανότητες επιτυχίας της ΕΓ;
 8. Ποια είναι η διαδικασία για την ανάληψη και διατήρηση των εμβρύων, και πόσο καιρό μπορούν να διατηρηθούν;
 9. Πώς μπορώ να διαχειριστώ το άγχος και τις συναισθηματικές δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης;
 10. Πόσο συχνά θα πρέπει να έχω επαφή με τον γυναικολόγο μου κατά τη διάρκεια της ΕΓ και ποιες είναι οι αντίστοιχες διαδικασίες;
 11. Ποια είναι η πιθανότητα να προκύψουν πολλά εμβρυακά σωματίδια και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις αυτού στην ΕΓ;

1. Ποια είναι η διαδικασία της ΕΓ και ποια είναι η επιτυχία της στην περίπτωσή μου;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (ΕΓ) είναι μια μέθοδος αναπαραγωγής που συνήθως χρησιμοποιείται όταν οι άνδρες ή οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάλληλη αναπαραγωγική λειτουργία.

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης περιλαμβάνει τη συλλογή των ωαρίων από τις γυναίκες και των σπερμάτων από τους άνδρες. Τα ωάρια στη συνέχεια εξωσωματίζονται, και το σπέρμα ενσωματώνεται στα ωάρια σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Τα ωάρια στη συνέχεια καλλιεργούνται στο εργαστήριο για μερικές ημέρες και στη συνέχεια μεταφέρονται στη μήτρα της γυναίκας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ωάρια καταψύχονται και διατηρούνται για μελλοντική χρήση.

Η επιτυχία της ΕΓ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

 • η ηλικία της γυναίκας,
 • η ποιότητα των ωαρίων και των σπερμάτων,
 • η διαδικασία καλλιέργειας των ωαρίων και
 • η εμφύτευση των εμβρύων.

Συνήθως, η επιτυχία της ΕΓ κυμαίνεται από 20% έως 40% ανά κύκλο.

 

Τα βήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε infographic

2. Ποιο είναι το κόστος της ΕΓ και υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις ή εναλλακτικές λύσεις που μπορώ να εξετάσω;

Το κόστος της ΕΓ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η περιοχή, η κλινική, ο γιατρός και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Συνήθως, το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης κυμαίνεται από 3000 έως 8000 ευρώ ανά κύκλο, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και 12000 ευρώ ανά κύκλο ανάλογα με τις παραπάνω παραμέτρους.

Υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις από τον ΕΟΠΥΥ για την ΕΓ, αλλά είναι περιορισμένες και αφορούν μόνο μερικά περιστατικά. Επίσης, υπάρχουν κάποιες προγράμματα που παρέχουν επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως το πρόγραμμα “Ζωή” του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αλλά η πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα είναι περιορισμένη και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον γυναικολόγο σας για το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης και τις εναλλακτικές λύσεις που μπορείτε να εξετάσετε, όπως η αναπαραγωγική χειρουργική και η υιοθεσία.

3. Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές ή κίνδυνοι της ΕΓ και πώς μπορώ να τις αποφύγω;

Η ΕΓ είναι μια σχετικά ασφαλής διαδικασία, αλλά υπάρχουν κάποιοι πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές που πρέπει να γνωρίζετε:

Υπερβάλλοντας στις δόσεις φαρμάκων για την ωοθηκική υπερστίμωση, μπορεί να επιβαρυνθεί η υγεία της γυναίκας και να προκληθούν σοβαρά προβλήματα όπως το σύνδρομο υπερβολικής ωοθηκικής διέγερσης (OHSS).

Σε περίπτωση που οι πολλαπλές εμβρυομεταφορές προκαλέσουν διακοπή της εγκυμοσύνης, μπορεί να απαιτηθεί επαναληπτική ΕΓ για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος μεταφοράς νόσων, όπως η ηπατίτιδα Β και C, αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο επιπλοκών ή πιθανών κινδύνων της εξωσωματικής γονιμοποίησης, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές:

 1. Συζητήστε με τον γυναικολόγο σας όλες τις πιθανές επιπλοκές και κινδύνους που σχετίζονται με τη διαδικασία.
 2. Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του γυναικολόγου σα.

4. Πόσα ωάρια μπορούν να συλλεχθούν και ποιες είναι οι πιθανότητες να προκύψουν επαρκή σπερματοζωάρια για την ΕΓ;

Η ακριβής ποσότητα ωαρίων που μπορεί να μαζευτεί κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ΕΓ) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία και η υγεία της γυναίκας, η προηγούμενη ιστορία της αναπαραγωγής και οι επιλογές του γιατρού και της γυναίκας. Ωστόσο, κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης, συλλέγονται περίπου 8-15 ωάρια.

Όσον αφορά τα σπερματοζωάρια, η επιτυχία της ΕΓ εξαρτάται από την ποιότητα και την ποσότητα των σπερματοζωαρίων που συλλέγονται από τον άνδρα. Η εκτίμηση της ποιότητας των σπερματοζωαρίων περιλαμβάνει τη μέτρηση της συγκέντρωσης, της κινητικότητας και της μορφολογίας τους. Αν και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, συνήθως συλλέγονται αρκετά σπερματοζωάρια για να πραγματοποιηθεί μια ΕΓ και συνήθως παρέχονται περίπου 1-2 εκατομμύρια σπερματοζωάρια για κάθε ΕΓ.

Εμφύτευση κάτω από το μικροσκόπιο

5. Ποια είναι η διαδικασία μεταφοράς του εμβρύου στη μήτρα και ποιες είναι οι πιθανότητες για επιτυχή εμφύτευση;

Η διαδικασία μεταφοράς του εμβρύου στη μήτρα είναι μια σχετικά απλή διαδικασία που γίνεται συνήθως στο ιατρείο του γυναικολόγου. Συνήθως γίνεται 2-5 ημέρες μετά την γονιμοποίηση, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης του εμβρύου.

Η διαδικασία συνήθως γίνεται υπό την καθοδήγηση ενός υπερήχου. Μια καθετή βελόνα εισέρχεται με χρήση μιας μικρής κάμερας (υπερήχου), ώστε να εντοπιστεί το κατάλληλο σημείο για την εισαγωγή του καθετή. Το έμβρυο μεταφέρεται μέσα σε ένα μικρό κανάλι και εισάγεται στη μήτρα με τη χρήση ενός εύκαμπτου καθετή. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως λίγα λεπτά και δεν απαιτεί αναισθησία.

Η επιτυχία της εμφύτευσης του εμβρύου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία της γυναίκας, η υγεία της μήτρας και η ποιότητα του εμβρύου.

6. Ποια είναι η εκτίμηση του χρόνου που θα χρειαστεί να αποδεχτείτε το πρόγραμμα της ΕΓ και πόσοι κύκλοι μπορεί να χρειαστούν;

Ο ακριβής αριθμός κύκλων που μπορεί να χρειαστεί και ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποδοχή του προγράμματος της ΕΓ εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία της γυναίκας, η ποιότητα των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων, και οι επιλογές που κάνει ο ίδιος ο ασθενής. Συνήθως, η προετοιμασία του σώματος της γυναίκας για την εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να διαρκέσει από ένα με δύο μήνες, ενώ οι κύκλοι ΕΓ μπορεί να χρειαστούν από ένα έως τέσσερα έτη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν εγγυάται την επιτυχία, και η απόφαση για το πόσο καιρό θα συνεχιστεί το πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με τον γυναικολόγο ή τον ειδικό στην αναπαραγωγική ιατρική.

7. Υπάρχουν κάποια διατροφικά ή άλλα βήματα που μπορώ να ακολουθήσω για να αυξήσω τις πιθανότητες επιτυχίας της ΕΓ;

Ναι, υπάρχουν κάποια διατροφικά και άλλα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας της ΕΓ. Αν και δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση για την επιτυχία της ΕΓ, υπάρχουν μερικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας:

Υγιεινή διατροφή: Μια υγιεινή διατροφή είναι σημαντική για την υγεία της μητέρας και του εμβρύου. Προτιμήστε τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες, όπως κρέας, ψάρια, αυγά και φασόλια, και πολλά φρούτα και λαχανικά.

Αποφυγή καπνίσματος: Ο καπνός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αποφύγετε το κάπνισμα και την έκθεση σε καπνό.

Μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ ή μειώστε την σε μικρές ποσότητες.

Άσκηση: Η άσκηση είναι σημαντική για την υγεία και την ευημερία του σώματος.

Διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης infographic

8. Ποια είναι η διαδικασία για την ανάληψη και διατήρηση των εμβρύων, και πόσο καιρό μπορούν να διατηρηθούν;

Η διαδικασία ανάληψης και διατήρησης των εμβρύων περιλαμβάνει την εξαγωγή των εμβρύων από τη μητέρα τους και τη διατήρησή τους σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας σε ένα ειδικό ψυγείο κατάψυξης (cryopreservation) στο εργαστήριο της κλινικής ΕΓ. Η διατήρηση αυτή γίνεται σε θερμοκρασία -196°C και τα έμβρυα μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως περισσότερα από δέκα χρόνια, αν και οι εκάστοτε περίοδοι διατήρησης μπορεί να διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση.

Η διαδικασία ανάληψης εμβρύων γίνεται με την ΕΓ και τα έμβρυα διατηρούνται στο εργαστήριο της κλινικής έως ότου έρθει η ώρα να τοποθετηθούν στη μήτρα της γυναίκας στο πλαίσιο της διαδικασίας της εμφύτευσης.

9. Πώς μπορώ να διαχειριστώ το άγχος και τις συναισθηματικές δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ΕΓ;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια σημαντική και συχνά συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει άγχος και στρες στους ασθενείς. Εδώ είναι μερικές συμβουλές για το πώς να διαχειριστείτε το άγχος και τις συναισθηματικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ΕΓ:

 • Μιλήστε με τον γιατρό σας και το προσωπικό της κλινικής σας. Οι επαγγελματίες υγείας είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε το άγχος και την ανησυχία σας.
 • Ζητήστε υποστήριξη από την οικογένειά σας και τους φίλους σας. Μπορεί να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ηρεμία.
 • Αναζητήστε έναν σύμβουλο ή θεραπευτή που ειδικεύεται σε θέματα αναπαραγωγής και συναισθηματικής υγείας. Οι ειδικοί αυτοί μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε το άγχος και τις συναισθηματικές δυσκολίες σας κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
 • Επικεντρωθείτε σε χαλαρωτικές δραστηριότητες όπως η γιόγκα.

10. Πόσο συχνά θα πρέπει να έχω επαφή με τον γυναικολόγο μου κατά τη διάρκεια της ΕΓ και ποιες είναι οι αντίστοιχες διαδικασίες;

Ο συνήθης ρυθμός επαφής με τον γυναικολόγο σας κατά τη διάρκεια μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτάται από το στάδιο της θεραπείας και το πρωτόκολλο της κλινικής. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την ΕΓ, είναι συνήθως απαραίτητο να έχετε τουλάχιστον μία συνάντηση με τον γυναικολόγο σας για να εξεταστούν οι ιατρικοί σας φάκελοι και να προγραμματιστεί ο πρώτος κύκλος της ΕΓ.

Κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης, οι περισσότερες κλινικές απαιτούν τουλάχιστον δύο επισκέψεις:

 1. μία για την επίβλεψη της ανάπτυξης των ωοθηκών και τη διαγνωστική εξέταση των εμβρύων, και
 2. μία για την επίβλεψη της μεταφοράς των εμβρύων στη μήτρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί επιπλέον επισκέψεις ανάλογα με τις ιατρικές σας ανάγκες.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κάθε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μοναδική και εξατομικευμένη, και ο γυναικολόγος σας θα σας ενημερώσει για τις ακριβείς συχνότητες και τις διαδικασίες.

11. Ποια είναι η πιθανότητα να προκύψουν πολλά εμβρυακά σωματίδια και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις αυτού στην ΕΓ;

Η πιθανότητα να προκύψουν πολλά εμβρυακά σωματίδια (embryonic fragments) κατά τη διάρκεια μιας ΕΓ είναι αρκετά συχνή και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της διαδικασίας. Συνήθως, κατά τη διάρκεια της βιοψίας του εμβρύου, μπορεί να συμβεί η αποκόλληση ή η κοπή ενός μικρού τμήματος του εμβρύου, και να δημιουργηθούν πολλά μικρά εμβρυακά σωματίδια.

Η παρουσία πολλών εμβρυακών σωματιδίων μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία της ΕΓ, καθώς μπορεί να μειώσει τον αριθμό των εμβρύων που είναι διαθέσιμοι για εμφύτευση. Επίσης, τα εμβρυακά σωματίδια μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονές και άλλα προβλήματα υγείας στην μητέρα.

Ωστόσο, η πολλαπλασιαστική ικανότητα του εμβρύου είναι συνήθως ικανή για να αντισταθμίσει την απώλεια ενός μικρού τμήματος του εμβρύου, έτσι ώστε η ΕΓ να μπορεί να εξακολουθήσει με επιτυχία. Επιπλέον, οι γυναίκες που υποβάλλονται σε ΕΓ συνήθως παρακολουθούνται στενά από τους γυναικολόγους τους, οπότε και αντιμετωπίζεται έγκαιρα.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εξωσωματική γονιμοποίηση

 Θεόδωρος Καλαμπόκας Γυναικολόγος

Ο Dr Θ. Καλαμπόκας είναι ειδικός στη στη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία, Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Υστεροσκόπηση, Ενδοσκόπηση

Δείτε το βιογραφικό μου

Επικοινωνήστε μαζί μου