1. Μετάσταση στις ωοθήκες και βλεννώδης ασκίτης

720AF2EF-F010-4631-B823-BCAFDCD49195

2. Τελικό Χειρουργικό αποτέλεσμα με πυελικό και παρα-αορτικό λεμφαδενικό καθαρισμό

0C46F0EB-7C07-4AAA-AB52-0101C34AD9BE

4A16D22C-6E1E-4C6C-8AE5-03B37E63CCA1

Τύποι και βαθμοί

Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ο πιο κοινός τύπος είναι ο ακανθοκυτταρικός καρκίνος. Τα καρκινικά κύτταρα χωρίζονται σε 3 βαθμούς.

Τύποι

Η γνώση του τύπου καρκίνου που έχετε βοηθά τον γιατρό σας να αποφασίσει ποια θεραπεία χρειάζεστε. Υπάρχουν 2 κύριοι τύποι καρκίνου του τραχήλου της μήτρας:

  1. ακανθοκυτταρικός καρκίνος
  2. αδενοκαρκίνωμα

Ονομάζονται από τον τύπο του κυττάρου που γίνεται καρκινικό.

Ακανθοκυτταρικός καρκίνος

Τα πλακώδη κύτταρα είναι τα επίπεδα κύτταρα που μοιάζουν με δέρμα που καλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας (ο εξωτράχηλος).

Μεταξύ 70 και 80 στους 100 καρκίνους του τραχήλου της μήτρας (70 έως 80%) είναι καρκίνοι από πλακώδη κύτταρα.

Καρκίνος του ενδομητρίου

Αδενοκαρκίνωμα

Το αδενοκαρκίνωμα είναι ένας καρκίνος που ξεκινά από τα κύτταρα του αδένα που παράγουν βλέννα. Ο τράχηλος έχει αδενικά κύτταρα διάσπαρτα κατά μήκος του εσωτερικού της διόδου που εκτείνεται από τον τράχηλο στη μήτρα (τον ενδοτραχηλικό κανάλι).

Το αδενοκαρκίνωμα είναι λιγότερο συχνό από τον ακανθοκυτταρικό καρκίνο, αλλά έχει γίνει πιο συχνό τα τελευταία χρόνια. Περίπου 20 στους 100 καρκίνους του τραχήλου της μήτρας (20%) είναι αδενοκαρκίνωμα.

Το αδενοκαρκίνωμα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο ακανθοκυτταρικός καρκίνος του τραχήλου της μήτρας.

Αδενοσπλαστικό καρκίνωμα

Οι αδενοπλακώδεις καρκίνοι είναι όγκοι που έχουν τόσο πλακώδη όσο και αδενικά καρκινικά κύτταρα. Αυτός είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Περίπου 5 έως 6 στους 100 καρκίνους του τραχήλου της μήτρας (5 έως 6%) είναι αυτού του τύπου.

Οι αδενοκυτταρικοί καρκίνοι αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο με τους ακανθοκυτταρικούς καρκίνους του τραχήλου της μήτρας.

Μικροκυτταρικός καρκίνος

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ένας πολύ σπάνιος τύπος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Περίπου 3 στις 100 γυναίκες (3%) που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν αυτόν τον τύπο.

Οι μικροκυτταρικοί καρκίνοι τείνουν να αναπτύσσονται γρήγορα και αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από τους πιο κοινούς τύπους καρκίνου τραχήλου της μήτρας.