• 3.2015

    Άρθρο στο Επιστημονικό Περιοδικό του Ομίλου Υγεία-Μητέρα-Λητώ ,   για την εξωσωματική Γονιμοποίηση

    3.2015