• 10.2015.1

    Η δημοσίευσή μας σε ένα από τα εγκυρότερα παγκοσμίως επιστημονικά περιοδικά για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης της εξωμητρίου κυήσεως επί προηγούμενης καισαρικής τομής!

     10.2015.1