Ολοκλήρωση χειρουργικής σταδιοποίησης με ολική αφαίρεση της νόσου σε γυναίκα με καρκίνο ωοθήκης από τον Μανόλη Καλαμπόκα

Ασθενής σε προηγούμενο χειρουργείο για όγκο πυέλου είχε υποβληθεί σε υφολική υστερεκτομία και επιπλουνεκτομή. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε αδυναμία αφαίρεσης όλης της νόσου.
Προσήλθε σε μας για εκτίμηση και τελικά υπεβλήθη σε εξεντέρωση, εκτομή τμήματος λεπτού εντέρου λόγω παρουσίας νόσου και τελικοτελική ανταστόμωση, με αφαίρεση έτσι όλης της νόσου.
1. Παρασκεύασμα οπίσθιας εξεντέρωσης (αφαίρεσης τραχήλου και μάζας δουγλασείου)
Καρκίνος ωοθήκης 1
.
Καρκίνος ωοθήκης  2
2. Τελικοτελική αναστόμωση
Καρκίνος ωοθήκης 3

 Γυναικολόγος στην Αθήνα Dr Καλαμπόκας Μανόλης

Ο Dr Μ. Καλαμπόκας είναι ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

Δείτε το βιογραφικό μου

Επικοινωνήστε μαζί μου