Παρά-αορτικός λεμφαδενικός καθαρισμός (με χειρουργικά όρια): Διακρίνεται ο δεξιός ουρητήρας, η κάτω κοίλη φλέβα, η αορτή με το διχασμό της δεξιάς κοινής λαγονίου στην έξω και έσω λαγόνιο αρτηρία

D7E725D5-ED09-41F4-9F51-4D61226AF754

Πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυελικών τοιχωμάτων (με χειρουργικά όρια): Διακρίνονται οι ουρητήρες, η εξω λαγόνιος αρτηρία και φλέβα, η έσω λαγονιος αρτηρία και φλέβα, το θυρεοειδές νεύρο

Αριστερό πυελικό τοίχωμα:

BDF2E504-19AF-4BC3-AD96-9D9C59C339F5

Δεξιό πυελικό τοίχωμα:

8B4450B9-6FB1-4632-9484-50F35FBD308D