Άρθρο στο Επιστημονικό Περιοδικό του Ομίλου Υγεία-Μητέρα-Λητώ ,   για την εξωσωματική Γονιμοποίηση

3.2015