Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ολοένα και σε μεγαλύτερη έκταση ανάπτυξη νέων θεραπειών , φαρμακευτικών ή χειρουργικών για ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Παράλληλα όμως, πολλές νόσοι παραμένουν μερικώς ή και τελείως μη θεραπεύσιμες. Στα πλαίσια αυτά, η αναζήτηση νέων θεραπευτικών μεθόδων ή η χρήση άλλων που παραδοσιακά έχουν θετικά αποτελέσματα για πληθώρα νόσων, όπως η Ομοιοπαθητική, μπορεί να αποβεί πολύτιμη.

Η εμπειρία μου ως επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού πρωτοκόλλου που εξετάζει την επίδραση του Ομοιοπαθητικού φαρμάκου Pulsatilla 200CH στην προβολή και το σχήμα των εμβρύων τελειόμηνων εγκύων, με έμφαση σε αυτά που βρίσκονται σε ισχιακή προβολή,  στη Β’ Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, αποτελεί ένα κλασσικό τέτοιο παράδειγμα.

Ακόμα, έχοντας μελετήσει και όντας πρώτος συγγραφέας στη διεθνή δημοσίευση Homeopathy for infertility  treatment: a case series” που εξετάζει τη θετική επίδραση  διάφορων ομοιοπαθητικών φαρμάκων στη θεραπεία διαφόρων τύπων υπογονιμότητας, μπορώ υπεύθυνα να τονίσω το ότι κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει άκριτα  τέτοια θεραπευτικά σχήματα.

Η αναζήτηση και χρήση της βέλτιστης θεραπείας για κάθε γυναίκα επιβάλλει τη χρήση τέτοιων μεθόδων για την αντιμετώπιση Μαιευτικών και Γυναικολογικών προβλημάτων όταν υπάρχουν σαφή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα αλλά και ασφάλεια των μεθόδων αυτών. Η συνεργασία με το διαπρεπή Καθηγητή Ομoιοπαθητικής Γεώργιο Βυθούλκα, σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο, αλλά και η μακρόχρονη προσωπική ακαδημαϊκή εμπειρία, αποτελεί εγγύηση γι’ αυτό.

Είναι βέβαιο ότι η Ομοιοπαθητική, σε συνδυασμό με την Κλασσική Ιατρική μπορεί να προσφέρει λύσεις και γι’αυτό πρέπει να εκμεταλλευθούμε στο έπακρο τα θετικά της αποτελέσματα για τη μεγιστοποίηση των θεραπευτικών μας επιλογών με αποκλειστικό γνώμονα το  καλό της κάθε γυναίκας.