Ερευνητική λαπαροτομία και χειρουργική σταδιοποίηση για όγκο ωοθήκης 30
εκ. από τον Μανόλη Καλαμπόκα

Ερευνητική λαπαροτομία και χειρουργική σταδιοποίηση για όγκο ωοθήκης
.
Ερευνητική λαπαροτομία και χειρουργική σταδιοποίηση για όγκο ωοθήκης 1
.
Ερευνητική λαπαροτομία και χειρουργική σταδιοποίηση για όγκο ωοθήκης 2

 Γυναικολόγος στην Αθήνα Dr Καλαμπόκας Μανόλης

Ο Dr Μ. Καλαμπόκας είναι ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

Δείτε το βιογραφικό μου

Επικοινωνήστε μαζί μου