Παρασκευή ουρητήρα και λαγονίων αγγείων για ασφαλή διενέργεια της υστερεκτομίες

97A486E2-AF86-4B32-8603-17A0D100D7D4

FC6E981E-599E-41BC-9092-1E5E2E2C9BB6 14660C3F-D31B-4882-94D5-5A4AAF7E3256

Η συχνότητα εμφάνισης του μυώματος μπορεί να ποικίλλει από 20%-50% σε διαφορετικούς πληθυσμούς μελέτης και έρευνες. Η διάγνωση του ινομυώματος της μήτρας είναι ο συχνότερος λόγος εισαγωγής στο νοσοκομείο και η υστερεκτομή πραγματοποιείται στα τρία τέταρτα των γυναικών που νοσηλεύονται, περίπου στο 30%-60% των ασθενών από διαφορετικές κοινότητες.  Επομένως, αυτή η κοινή διαταραχή μεταξύ των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας θεωρείται ότι είναι μια σημαντική επιβάρυνση για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Η σωστή εκτίμηση και διάγνωση μιας πιθανής κλινικής παρουσίασης του μυώματος βασίζεται στην κατανόηση της αιτιολογίας, των παραγόντων κινδύνου και της ανάπτυξης λειομυωμάτων.  Για παράδειγμα, λόγω του βραδέως αναπτυσσόμενου χαρακτηριστικού αυτής της νόσου, οι προσβεβλημένες γυναίκες είναι συνήθως ασυμπτωματικές.

Ωστόσο, σε περίπου 20%-50% των ασθενών, το μύωμα προκαλεί προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Αν και σχεδόν όλα τα αρχικά μυώματα προέρχονται από το στρώμα του μυομητρίου της μήτρας, αυτοί οι όγκοι αναπτύσσονται σε μία από τις τρεις κατηγορίες, ενδοτοιχωματικούς, υποορώδεις και υποβλεννογόνους τύπους και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων φαίνεται να συσχετίζεται με τον αριθμό, το μέγεθος και τη θέση των όγκων.