1. Όγκος μεσεντερίου 15 εκ.

8E18A161-4E62-4F53-BB39-5D360BDCF24D

76D3F237-5B45-4D27-83A5-D8A00FD11888

2. Λαπαροσκοπική αφαίρεση όγκου μεσεντερίου

6C3D10F7-BCCE-4778-91A7-6A41560DD756

C3167D9E-2582-429D-9B2E-A9CDA08ABD7F

Στη μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές στην Αυστραλία, 760 γυναίκες με καρκίνο του ενδομητρίου σταδίου Ι τυχαιοποιήθηκαν για να υποβληθούν σε κοιλιακή υστερεκτομή ή λαπαροσκοπική υστερεκτομή μεταξύ 2005 και 2010. Στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης, τα ογκολογικά αποτελέσματα και για τις δύο ομάδες ήταν ισοδύναμα:

Μετά 4,5 χρόνια, η επιβίωση χωρίς νόσο για τις γυναίκες στην ομάδα της κοιλιακής υστερεκτομής (81,3 τοις εκατό) ήταν σχεδόν ίδια με την ομάδα της λαπαροσκοπικής (81,6 τοις εκατό). Δύο γυναίκες στη λαπαροσκοπική ομάδα ανέπτυξαν μεταστάσεις στο σημείο του λιμένα, ενώ δύο ασθενείς στην ομάδα της κοιλιακής χειρουργικής παρουσίασαν υποτροπές στην κοιλιακή πληγή. Η συνολική επιβίωση -92,4 τοις εκατό στην ομάδα της κοιλιακής υστερεκτομής έναντι 92,0 τοις εκατό στην ομάδα της λαπαροσκοπικής – ήταν επίσης σχεδόν ίδια.

Ο Δρ Ράιτ προειδοποιεί ότι η δοκιμή επέλεξε γυναίκες με όγκους ενδομητρίου «χαμηλού κινδύνου» και χρησιμοποίησε ειδικούς γυναικολόγους χειρουργούς που είχαν εμπειρία στις λαπαροσκοπικές τεχνικές και παρακολουθούνταν για ποιότητα κατά τη διάρκεια της μελέτης. Άλλοι ασθενείς πρέπει να προσεγγίζονται με μεγαλύτερη προσοχή, λέει ο Δρ Ράιτ, και καθώς η λαπαροσκοπική υστερεκτομή κερδίζει ευρύτερη αποδοχή μεταξύ των γυναικολογικών χειρουργών καρκίνου, θα είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα σε περιβάλλοντα «πραγματικού κόσμου».

Παρά αυτά τα προσόντα, λέει ο Δρ Ράιτ, «οι προσπάθειες για την προώθηση της διαδικασίας για τις γυναίκες με καρκίνο του ενδομητρίου πρέπει πλέον να αποτελούν προτεραιότητα».