Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών  φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης (grade 3) από τον Μανόλη Καλαμπόκα

Απεικονίζονται δεξιοί πυελικοί φρουροί λεμφαδένες επί τα εκτός της δεξιάς έξω λαγονίου στο ύψος του διχασμού της δεξιάς κοινής λαγονίου, δεξιός precaval παρααορτικός λεμφαδένας, presacral παρααορτικός λεμφαδένας πάνω από την κάτω κοίλη φλέβα και τη μέση ιερή φλέβα και αριστεροί πυελικοί λεμφαδένες επί τα εκτός της αριστερής έξω λαγονίου και επί τα εκτός της αριστερής κοινής λαγονίου.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης
.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης 1
.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης 2
.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης 3
.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης 4
.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης 5
.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης 6
.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης 7
.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης 8
.
Λαπαροσκοπική αφαίρεση παρααορτικών και πυελικών φρουρών λεμφαδένων σε χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομήτριου χαμηλής διαφοροποίησης 9

 Γυναικολόγος στην Αθήνα Dr Καλαμπόκας Μανόλης

Ο Dr Μ. Καλαμπόκας είναι ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

Δείτε το βιογραφικό μου

Επικοινωνήστε μαζί μου