Λαπαροσκοπική κολποιεροπηξία (ανάρτηση κολπικού κολοβώματος στο ακρωτήριο του μαιευτήρα) με πλέγμα από τον Μανόλη Καλαμπόκα

Ασθενής με προηγούμενη κολπική υστερεκτομία εμφάνισε πρόπτωση κολπικού κολοβώματος. Υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική εξαρτηματεκτομή και κολποιεροπηξία (ανάρτηση κολπικού κολοβώματος στο ακρωτήριο του μαιευτήρα) με πλέγμα από τον Μανόλη Καλαμπόκα. Η ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο την επόμενη μέρα.

1. Λαπαροσκοπική αφαίρεση των εξαρτημάτων

Λαπαροσκοπική αφαίρεση των εξαρτημάτων
2. Παρασκευή ουροδόχου κύστης και ορθού από τον κόλπο για την συρραφή του πλέγματος

Παρασκευή ουροδόχου κύστης και ορθού από τον κόλπο για την συρραφή του πλέγματος

Παρασκευή ουροδόχου κύστης και ορθού από τον κόλπο για την συρραφή του πλέγματος 2
3. Διάνοιξη περιτοναίου, αναγνώριση και παρασκευή ουρητήρα και λαγόνων αγγείων, παρασκευή ακρωτηρίου μαιευτήρα

Διάνοιξη περιτοναίου, αναγνώριση και παρασκευή ουρητήρα και λαγόνων αγγείων, παρασκευή ακρωτηρίου μαιευτήρα 2
4. Παρασκευή παραορθικού χώρου

Παρασκευή παραορθικού χώρου
5. Συρραφή πλέγματος στο κόλπο και στερέωση αυτού με βίδες τιτανίου στο ακρωτήριο του μαιευτήρα

Συρραφή πλέγματος στο κόλπο και στερέωση αυτού με βίδες τιτανίου στο ακρωτήριο του μαιευτήρα

Συρραφή πλέγματος στο κόλπο και στερέωση αυτού με βίδες τιτανίου στο ακρωτήριο του μαιευτήρα 2

6. Συρραφή περιτοναίου για την αποφυγή συμφύσεων

Συρραφή περιτοναίου για την αποφυγή συμφύσεων 2

Συρραφή περιτοναίου για την αποφυγή συμφύσεων