Περιγραφή (και κατοχύρωση) της πρωτοποριακής τεχνικής μας για τη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της εξωμητρίου κύησης στο κέρας της μήτρας!