Ολοκλήρωση χειρουργικής σταδιοποίησης για διαυγοκυτταρικό καρκίνο ωοθηκών από τον Μανόλη Καλαμπόκα

Ασθενής είχε υποβληθεί αλλαχού σε λαπαροσκοπική εξαρτηματεκτομή όπου η ιστολογική ανέδειξε διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα ωοθηκών.
Η ασθενής υπεβλήθη σε ολοκλήρωση χειρουργικής σταδιοποίησης με εργώδη παρασκευή στην πύελο με πλήρη κινητοποίηση του ουρητήρα για αφαίρεση όζων και αφαίρεση της μήτρας.
Ολοκλήρωση του χειρουργείου με πλήρη παρααορτικό λεμφαδενικό καθαρισμό μέχρι την νεφρική φλέβα και πλήρη πυελικό καθαρισμό.
Τελικά η ασθενής έχει 0 υπολειπόμενη νόσο.
.
Ολοκλήρωση χειρουργικής σταδιοποίησης για διαυγοκυτταρικό καρκίνο ωοθηκών 1
.
Ολοκλήρωση χειρουργικής σταδιοποίησης για διαυγοκυτταρικό καρκίνο ωοθηκών 2
.
Ολοκλήρωση χειρουργικής σταδιοποίησης για διαυγοκυτταρικό καρκίνο ωοθηκών 3
.

Ολοκλήρωση χειρουργικής σταδιοποίησης για διαυγοκυτταρικό καρκίνο ωοθηκών4Γυναικολόγος στην Αθήνα Dr Καλαμπόκας Μανόλης

Ο Dr Μ. Καλαμπόκας είναι ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

Δείτε το βιογραφικό μου

Επικοινωνήστε μαζί μου