Κυτταρομείωση με οπίσθια εξεντέρωση (en bloc αφαίρεση μήτρας – ωοθηκών και ορθοσιγμοειδούς), αφαίρεση bloc παρα-αορτικών λεμφαδένων, ολικής επιπλουνεκτομής πλήρης κινητοποίηση ήπατος και εκτομή περιτοναίου διαφραγμάτων. Υπολειπόμενη νόσος R0 με συνολική βελτίωση της επιβίωσης και καλύτερη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία.

Τα χειρουργεία πραγματοποιούνται λόγω της εξειδίκευσης και ειδικής εκπαίδευσης του Μανόλη Καλαμπόκα από το RCOG (Αγγλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων – Γυναικολόγων)!

 

1. Διεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από οπίσθια εξεντέρωση – ριζικής ωοθηκεκτομή Type 2 (en bloc αφαίρεση μήτρας – ωοθηκών και ορθοσιγμοειδούς) και αφαίρεση bloc παρα-αορτικών και πυελικών λεμφαδένων (εντόνως συμφυομένων με τα μεγάλα αγγεία!)

Κυτταρομείωση με οπίσθια εξεντέρωση (en bloc αφαίρεση μήτρας - ωοθηκών

2.Πλήρης κινητοποίηση του ήπατος με αποκάλυψη των ηπατικών φλεβών και της οπίσθιας επιφάνειάς του. Στη φωτογραφία φαίνονται το δεξιό επινεφρίδια και νεφρός.

Ριζικό χειρουργείο για προχωρημένο καρκίνο του ενδομητρίου

Ριζικό χειρουργείο για προχωρημένο καρκίνο του ενδομητρίου

3. Πλήρης εκτομή του περιτοναίου του δεξιού και αριστερού διαφράγματος για την πλήρη αφαίρεση την νόσου.

Ριζικό χειρουργείο για προχωρημένο καρκίνο του ενδομητρίου 2

Ριζικό χειρουργείο για προχωρημένο καρκίνο του ενδομητρίου