Ομιλία στους μαιευτήρες-γυναικολόγους της Αθήνας, πάνω στο πολύ σημαντικό αντικείμενο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν όλα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που εξετάζουν το αν και κατά πόσο είναι σήμερα ικανοποιητική  θεραπευτική προσέγγιση η σπερματέγχυση και σε ποιες κλινικές περιπτώσεις, δίνοντας έτσι τις κατευθυντήριες θεραπευτικές οδηγίες στον τομέα αυτό.

p3