Ομιλία στο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού για τις Νέες Εξελίξεις στην εξωσωματική Γονιμοποίηση!

10.2015.2