Η ασθενής εμφανίζει σπάνιες ανατομικές παραλλαγές!

1. Διπλός ουρητήρας αριστερά

BEDF6A88-D548-4B54-A729-87946635604B

2. Δύο μητριαίες αρτηρίες δεξιά. Επίσης απεικονίζονται ο δεξιός ουρητήρας, ο παρακυστικός και παραορθικός χώρος.

657090C0-78F5-4283-ADF7-01CFA1D62F53

 

3. Δεξιό και αριστερό πυελικό τοίχωμα μετά τον πλήρη πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό (απεικονίζονται ο ψοΐτης μυς, το γεννητομηριαίο νεύρο, η έξω λαγόνιος αρτηρία και φλέβα, το θυρεοειδές νεύρο και η αποφραχθείσα ομφαλική αρτηρία)6CC3D936-A795-4E9B-AEA6-C75DC24E6CC0

E9CBAE88-ED14-4805-AE30-7A417FBE78B7

938DC8DA-80F1-474C-908E-77C39D04E64C