1. Εκπυρήνιση αδενονυώματος μήτρας

8E8A52F0-B917-47F5-A48F-E0FD1A3D30C3

 

2. Συρραφή της μήτρας και τελικό αποτέλεσμαB929B0E4-AD92-4E6C-AF53-C758C7EBEA83

8AFF5C0F-71BB-40FD-9EED-F910CC2BE7E1