Πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυελικών τοιχωμάτων για καρκίνο ενδομητρίου με χειρουργικά όρια (ψοΐτης μυς, γεννητομηριαίο νεύρο, έξω λαγόνιος αρτηρία [με έντονη αρτηριοσκλήρυνση!], έξω λαγόνιος φλέβα, θυρεοειδές νεύρο και έσω λαγόνιας αρτηρία

A7613017-BE9F-4E0E-9229-35C15B3CBA0C

E23C5FA6-F8FE-43FA-878D-FFEAA5DF650F

Εάν λάβετε διάγνωση καρκίνου του ενδομητρίου τύπου 1 ή τύπου 2, ο γιατρός σας μπορεί να σας μιλήσει για τον «βαθμό» του. Για τους περισσότερους καρκίνους, ο βαθμός (ονομάζεται επίσης «διαφοροποίηση») είναι ένας αριθμός που σας λέει πόσο μη φυσιολογικά φαίνονται τα καρκινικά σας κύτταρα στο μικροσκόπιο. Ένας μικρότερος αριθμός σημαίνει ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν πιο φυσιολογική εμφάνιση και γενικά αυτό σημαίνει ότι ο καρκίνος σας είναι πιο πιθανό να αναπτύσσεται αργά.

Για παράδειγμα, το αδενοκαρκίνωμα του ενδομητρίου βαθμού 1 και 2 θεωρείται καρκίνος του ενδομητρίου τύπου 1. Ο γιατρός σας μπορεί να τα ονομάσει “κατώτερου βαθμού”.

Οι όγκοι του ενδομητρίου 3ου βαθμού θεωρούνται καρκίνος του ενδομητρίου τύπου 2. Ο γιατρός μπορεί να το ονομάσει υψηλότερου βαθμού ή “κακώς διαφοροποιημένο”.