Παρασκεύασμα ριζικής υστερεκτομίας

BC3585A4-B943-46C7-A1F4-739F0B99E580

Τελικό αποτέλεσμα μετά τη ριζική υστερεκτομια και πλήρη πυελικό λεμφαδενικός καθαρισμό

4849C16D-F971-4E3A-AB30-8C2A9E29B5B3

Επιλογές θεραπείας

Ο γιατρός σας θα σας μιλήσει για τη θεραπεία που προτείνει. Θα εξηγήσουν τα οφέλη του και τις πιθανές παρενέργειες.

Η θεραπεία σας θα εξαρτηθεί από:

  • που είναι ο καρκίνος σου
  • πόσο μεγάλο είναι και αν έχει εξαπλωθεί (η σκηνή)
  • το είδος του καρκίνου
  • πόσο ανώμαλα φαίνονται τα κύτταρα στο μικροσκόπιο (ο βαθμός)
  • τη γενική σας υγεία και το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης

Τύποι θεραπείας

Μπορεί να έχετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεραπείες ανάλογα με το στάδιο του καρκίνου σας:

  • χειρουργική επέμβαση
  • χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία μαζί (χημειοακτινοθεραπεία)
  • ακτινοθεραπεία
  • χημειοθεραπεία

Μάθετε για τα στάδια του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Εάν έχετε μη φυσιολογικά κύτταρα του τραχήλου της μήτρας που έχουν ληφθεί μέσω προληπτικού ελέγχου, αυτό δεν είναι το σωστό τμήμα για εσάς.

Θεραπεία για πρώιμο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Ο πρώιμος καρκίνος του τραχήλου της μήτρας σημαίνει καρκίνο που βρίσκεται μόνο στο λαιμό της μήτρας (στάδιο 1Α ή 1Β) ή έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στην κορυφή του κόλπου (στάδιο 2Α). Συνήθως μπορεί να θεραπευτεί με χειρουργική επέμβαση ή συνδυασμό χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας (χημειοακτινοθεραπεία).

Για ορισμένους πολύ πρώιμους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας (στάδιο 1Α1), μπορεί να είναι δυνατή η αφαίρεση όλου του καρκίνου με εκτομή μεγάλου βρόχου της ζώνης μετασχηματισμού (LLETZ) ή βιοψία κώνου. Οι γιατροί συνήθως χρησιμοποιούν αυτές τις θεραπείες για γυναίκες με μη φυσιολογικά κύτταρα του τραχήλου της μήτρας που λαμβάνονται μέσω προληπτικού ελέγχου του τραχήλου της μήτρας.