ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα: Θεόδωρος Καλαμπόκας του Ευσταθίου

Ημερομηνία Γέννησης: 4/4/1977

e-mail : kalamp@yahoo.com, t.kalampokas@abdn.ac.uk

ΠΤΥΧΙΑ

8/2002 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Βαθμός: «Λίαν Καλώς»

3/2006 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (M.Sc.)

2/2007 ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ. (Ph.D.) Βαθμός: «Άριστα»

7/2013 British Fertility Society Fellow in Assisted Reproduction- Embryo Transfer

7/2013 British Fertility Society Fellow in Pelvic Ultrasound

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10/2002- 1/2004 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΥΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

11/2004- 8/2005 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΣΤΗΝ Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (1Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ)

10/2005-10/2006 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΧΡΕΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΡΟΥ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

7/2005-ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ»

11/2007-6/2008 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 417 ΝΙΜΤΣ

6/2008- 11/2011 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ Β’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

12/2011- ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ, ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ , Β’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

4/2012- ΣΗΜΕΡΑ CLINICAL RESEARCH FELLOW, ASSISTED REPRODUCTION UNIT, UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ- ΒΙΒΛΙΑ

1) «ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV, Θ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ – Δ. ΒΑΒΙΛΗΣ – Ι.Ν. ΜΠΟΝΤΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Η ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΩΝ ΗΡV: Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» , Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, Κ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, Γ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΕΛ. 217-220, ΕΚΔΟΣΕΙΣ: UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

2) «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ» , Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΠΑΠΑΖΗΣΗ», ΑΘΗΝΑ, 2008

3) «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ- 2008 – 2012», Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

4) «ICD- Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας- Δέκατη Αναθεώρηση, Έκδοση 2008- Γυναικολογία και Μαιευτική», Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ , Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2015 Novel Medical Therapy of Cesarean Scar Pregnancy With a Viable Embryo Combining Multidose Methotrexate and Mifepristone: A Case Report.

Kalampokas E, Boutas I, Panoulis K, Kalampokas T. Medicine (Baltimore). 2015 Oct;94(41):e1697.

2015 Association of endometriosis and breast cancer: mini review of the literature.

Anifantaki F, Boutas I, Kalampokas T, Kalampokas E, Sofoudis C, Salakos N.

Arch Gynecol Obstet. 2015 Jul 3.

2015 IVF/ICSI frozen replacement cycles; every cycle? Opinion expressed after a systematic review of the literature. Kalampokas T, Sofoudis C, Boutas I, Aravantinos L, Kalampokas E, Deligeoroglou E. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(2):173-5.

2015 Aberrant DNA damage response pathways may predict the outcome of platinum chemotherapy in ovarian cancer. Stefanou DT, Bamias A, Episkopou H, Kyrtopoulos SA, Likka M, Kalampokas T, Photiou S, Gavalas N, Sfikakis PP, Dimopoulos MA, Souliotis VL. PLoS One. 2015 Feb 6;10(2):e0117654. doi: 10.1371/journal.pone.0117654.

2014 Primary fallopian tube carcinoma: a case report and mini-review of the literature. Kalampokas E, Sofoudis C, Boutas I, Kalampokas T, Tourountous I.

Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(5):595-6. Review.

2014 A rare case report of squamous-cell carcinoma arising from mature cystic teratoma of ovary. Kalampokas E, Boutas I, Kairi-Vasilatou E, Salakos N, Panoulis K, Aravantinos L, Damaskos C, Kalampokas T, Deligeoroglou E.

G Chir. 2014 Sep-Oct;35(9-10):241-5.

2014 Fertility preservation in women with early stage cervical cancer. Review of the literature. Boutas I, Sofoudis C, Kalampokas E, Anastasopoulos C, Kalampokas T, Salakos N. Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(4):373-7.

2014 Homeopathy for infertility treatment: a case series. Kalampokas T, Botis S, Kedikgianni-Antoniou A, Papamethodiou D, Kivellos S, Papadimitriou V, Salvanos G, Paparistidis N, Gavaris I, Sofoudis C, Kalampokas E, Farmakides G, Vithoulkas G. Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(2):158-9.

2014 Morbus Bourneville: a case report and review of the literature. Sofoudis C, Kalampokas T, Boutas I, Kalampokas E, Salakos N. Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(1):95-7. Review.

2014 Use of GnRH analogues pre-operatively for hysteroscopic resection of submucous fibroids: a systematic review and meta-analysis. Kamath MS, Kalampokas EE, Kalampokas TE. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Jun;177:11-8.

2013 Maheshwari A, Kalampokas T, Davidson J, Bhattacharya S. Obstetric and perinatal outcomes in singleton pregnancies resulting from the transfer of blastocyst-stage versus cleavage-stage embryos generated through in vitro fertilization treatment: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2013 Dec;100(6):1615-21.e1-10. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.08.044. Epub 2013 Sep 29. Review.

2013 Kalampokas T, Kalampokas E. Cetrorelix in COH cycles: time of change for the daily administered dose? A response to Kerimoğlu et al. (10.1007/s00404-013-2806-z). Arch Gynecol Obstet. 2013 Oct 1. [Epub ahead of print]

2013 Kalampokas T, Sofoudis C, Anastasopoulos C, Boutas I, Melloy S, Kondi-Pafiti A, Kalampokas E, Botsis D, Salakos N. Effect of tamoxifen on postmenopausal endometrium. Eur J Gynaecol Oncol. 2013;34(4):325-8.

2013 Koumousidis AD, Sofoudis CI, Paltoglou GA, Iavazzo CR, Kalampokas TE, Tzoumas N, Salakos NV. Bioethical issues on the role of contemporary gynecologists concerning HPV vaccination. Eur J Gynaecol Oncol. 2013;34(3):218-21.

2013 Kalampokas E, Kalampokas T, Tourountous I. Primary fallopian tube carcinoma. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Apr 23. doi:pii: S0301-2115(13)00168-1. 10.1016/j.ejogrb.2013.03.023. [Epub ahead of print]

2013 Kalampokas T, Kamath MS, Kalampokas E. AMH after laparoscopic surgery of the ovaries: a review. Gynecol Endocrinol. 2013 May;29(5):408-11. doi: 10.3109/09513590.2012.754877. Epub 2013 Mar 1.

2013 Boutas I, Sofoudis C, Kalampokas E, Anastasopoulos C, Kalampokas T, Salakos N. Verrucous carcinoma of the vulva: a case report. Case Rep Obstet Gynecol. 2013;2013:932712. doi: 10.1155/2013/932712. Epub 2013 Jan 16.

2013 Vrachnis N, Kalampokas E, Sifakis S, Vitoratos N, Kalampokas T, Botsis D, Iliodromiti Z. Placental Growth Factor (PlGF): a key to optimizing fetal growth.J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Jan 18. [Epub ahead of print]

2012 Association of adiponectin and placental growth factor in amniotic fluid with second trimester fetal growth. Kalampokas E, Vrachnis N, Samoli E, Rizos D, Iliodromiti Z, Sifakis S, Kalampokas T, Vitoratos N, Creatsas G, Botsis D. In Vivo. 2012 Mar-Apr;26(2):327-33.

2012 A randomized controlled trial for cervical priming using vaginal misoprostol prior to hysteroscopy in women who have only undergone cesarean section. Kalampokas E, Sofoudis C, Antonogeorgos G, Panoulis K, Aravantinos L, Grigoriou O, Kalampokas T. Arch Gynecol Obstet. 2012 Oct;286(4):853-7

2012 Endometrial stromal sarcoma in a 29-year-old patient. Case report and review of the literature. Sofoudis C, Kalampokas T, Grigoriadis C, Kalampokas E, Bakalianou K, Salakos N. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(3):328-30.

2012 Diagnosing arthrogryposis multiplex congenita: a review. Kalampokas E, Kalampokas T, Sofoudis C, Deligeoroglou E, Botsis D. ISRN Obstet Gynecol. 2012;2012:264918

2012 Cabergoline as treatment of ovarian hyperstimulation syndrome: a review. Kalampokas T, Creatsas G, Kalampokas E. Gynecol Endocrinol. 2013 Feb;29(2):98-100.

2012 Clinicopathological study of 112 cases of benign, pre-invasive and invasive lesions of the vagina: a 15-year review. Kondi-Pafiti A, Grigoriadis C, Kalampokas T, Filippidou A, Salakos N, Hassiakos D. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(5):463-6.

2012 Comparing transvaginally defined endometrial thickness with hysteroscopic and histopathologic findings in asyptomatic postmenopausal women. Kalampokas T, Gregoriou O, Grigoriadis C, Iavazzo C, Zervakis A, Sofoudis C, Kalampokas E, Botsis D. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(5):508-11

2012 Endometrial polyps and their relationship in the pregnancy rates of patients undergoing Intrauterine insemination. Kalampokas T, Tzanakaki D , Konidaris S ,Iavazzo C, Kalampokas E ,Gregoriou O. Clin. Exp. Obster. Gynecol. : Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(3):299-302..

2011 Surgical management of invasive carcinoma of the vulva. A retrospective analysis and review. Konidaris S, Bakas P, Gregoriou O, Kalampokas T, Kondi-Pafiti A. Eur J Gynaecol Oncol. 2011;32(5):505-8.

2011 Management of hematocolpos in adolescents with transverse vaginal septum.

Deligeoroglou E, Iavazzo C, Sofoudis C, Kalampokas T, Creatsas G.

Arch Gynecol Obstet. 2011 Oct 22.

2011 Iatrakis G, Iavazzo C, Zervoudis S, Koumousidis A, Sofoudis C, Kalampokas T, Salakos N. The role of oral contraception use in the occurrence of breast cancer. A retrospective study of 405 patients. Clin. Exp. Obstetr. And Gynecol.: 2011;38(3):225-7.

2010 Bakalianou K, Liapis A, Iavazzo C, Salakos N, Kalampokas T, Kondi-Pafiti A. Primary mixed epithelial and germ cell tumors of the ovary. Two case reports and literature review. Eur J Gynaecol Oncol. 2010;31(6):717-8. Review.

2010 Salakos N, Koumousidis A, Bakalianou K, Paltoglou G, Kalampokas T, Iavazzo C. Unwanted pregnancy and induced abortion among young women 16-22 years old in Greece: a retrospective study of the risk factors. Clin Exp Obstet Gynecol. 2010;37(4):303-9.

2010 Bakalianou K, Liapis A, Iavazzo C, Salakos N, Koyidris S, Kalampokas T, Kondi-Pafiti A. Vulvar cancer: prognostic significance of the clinicopathological characteristics. Eur J Gynaecol Oncol. 2010;31(5):551-4.

2010 Καλαμπόκας Ε, Καλαμπόκας Θ, Τουρουντούς Ι, Κατωπόδης Δ. Διάγνωση σιαμαίας κύησης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Ελληνικό περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής, Τόμος 9, Τεύχος 2, Απρίλιος–Ιούνιος 2010.

2010 Καλαμπόκας Θ, Αραβαντινός Λ , Καλαμπόκας Ε, Γρηγορίου Ο, Μπότσης Δ. Σύγκριση της διαγνωστικής ακρίβειας του διακολπικού υπερηχογραφήματος και της υστεροσκόπησης σε ασυμπτωματικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Υπερηχογραφία, Τόμος 7, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010.

2010 Κωτσικόρου Χ, Παλτόγλου Γ, Καλαμπόκας Θ, Μπακαλιάνου Κ, Σαλάκος Ν. Η ιστορία της αντισύλληψης . Θέματα Μαιευτικής- Γυναικολογίας , Τεύχος 3, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010.

2010 Σαλάκος Ν, Κουμουσίδης Α, Μπακαλιάνου Κ, Παλτόγλου Γ, Καλαμπόκας Θ, Ιαβάτσο Χ. Ανεπιθύμητες κυήσεις και προκλητές εκτρώσεις σε νέους 16-22 ετών στην Ελλάδα: μια αναδρομική μελέτη των παραγόντων κινδύνου. Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, Ιανουάριος- Μάρτιος 2010, 22 (1): 53-64

2009 Vlahos NF, Kalampokas T, Fotiou S. Endometriosis and ovarian cancer: a review. Gynecol Endocrinol. 2010 Mar;26(3):213-9.

2009 Antonopoulou S, Aoun M, Alexopoulos EC, Baka S, Logothetis E, Kalambokas T, Zannos A, Papadias K, Grigoriou O, Kouskouni E, Velegraki A. Fenticonazole activity measured by the methods of the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing and CLSI against 260 Candida vulvovaginitis isolates from two European regions and annotations on the prevalent genotypes. Antimicrob Agents Chemother. 2009 May;53(5):2181-4. Epub 2009 Feb 17.

 1. Δ.Α. Λάππας, Θ. Καλαμπόκας, Τ. Κυριοπούλου, Εμ. Καλαμπόκας, Π. Σκανδαλάκης . Μελέτη της ανατομίας της μητριαίας αρτηρίας. Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, 20 (4):311-316

2007 Καλαμπόκας Θ, Γκρέγκορυ Σ, Μαραβελάκης Π, Μ’ Σάουελ Π, Σαλάκος Ν, Κυριόπουλος Γ. Στάσεις και χρήση της κυτταρολογικής εξέτασης κατά Παπανικολάου (Παπ-τεστ) για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε νέες Ελληνίδες (16-26 ετών). Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής. Τόμος 6, Τεύχος 3, Σελ. 241-250, 2007

2006 Balis E, Velegraki A, Fragou A, Pefanis A, Kalabokas T, Mountokalakis T. Lung mass caused by Phoma exigua. Scand J Infect Dis. 2006; 38(6-7):552-5

2006 Μ’ Σάουελ Π, Καλαμπόκας Θ, Σαλάκος Ν, Γρηγορίου Ο, Παπαδιάς Κ. Σύγκριση διαγνωστικής υστεροσκόπησης και απόξεσης σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή ανώμαλη αιμορραγία της μήτρας. Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006, 18 (3):179-186

ΒΡΑΒΕΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2000 Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ, 6ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, για την εργασία «Η μορφολογία των βασικών γαγγλίων του εγκεφάλου»

2002 ΕΠΑΙΝΟΣ, 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, για την εργασία «Μελέτη της άνω θυρεοειδικής αρτηρίας»

2006 Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ,18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, για την εργασία «Ανατομική μελέτη των νεφρικών αρτηριών στον ελληνικό πληθυσμό»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πάνω από 200 ανακοινώσεις σε διάφορα ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 1. “FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH”, στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 1991, σε ηλικία 14 ετών.

 1. “GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION EXAMINATION”, στην εξεταστική περίοδο Μαϊου/Ιουνίου 1992, σε ηλικία 15 ετών.

 1. PROFICIENCY IN ENGLISH LANGUAGE, UNIVERSITY OF MICHIGAN

 2. PROFICIENCY IN ENGLISH LANGUAGE, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 1. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE” στην εξεταστική περίοδο 1990, σε ηλικία 13 ετών.

 1. SUPERIEUR-1”, στην εξεταστική περίοδο 1991, σε ηλικία 14 ετών.

 1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANQUE FRANCAISE” (SORBONE 1), στην εξεταστική περίοδο 1991, σε ηλικία 14 ετών.

 1. DIPLOME DETUDES FRANCAISES” (SORBONNE 2), option: INSTITUTIONS POLITIQUES, στην εξεταστική περίοδο 1992, σε ηλικία 15 ετών.

 1. DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF)”, 1er DEGRE.

 1. DIPLOME D’ETUDES EN LANQUE FRANCAISE (DELF)”, 2nd DEGRE

 1. DIPLOME APPROFONDI DE LANQUE FRANCAISE” (DALF)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Επιστημονικές Ημερίδες Ομίλου Νοσοκομείων Λητώ-Μητέρα- Υγεία (2015)- Η μεθοδολογία της υαλοποίησης (Vitrification) από τη σκοπιά του κλινικού ιατρού

 • Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας (2015)- Αντιμυλλέρειος Ορμόνη: Μια ορμόνη με πολλές εφαρμογές

 • Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αγγειοχειρουργικής (2015)- «Θρόμβωση και θρομβοπροφύλαξη στην εξωσωματική γονιμοποίηση»

 • 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού (2014)- “Μητρικός Θηλασμός και Αντισύλληψη”

 • Επιστημονικές Ημερίδες Ομίλου Νοσοκομείων Λητώ-Μητέρα- Υγεία (2014)- Κλινική αξία της Σπερματέγχυσης- Νέα δεδομένα

 • 9th Womens Health Congress (2014)- Managerment of poor responders in IVF – Chair

 • 17th Congress of Perinatal Medicine(2013)- First trimester managements of IVF pregnancies

 • European Society of Gynecological Endoscopy (2013) – ESGE : Use of GnRH analogues preoperatively for hysteroscopic resection of submucous fibroid: a systematic review and metanalysis

ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Συμμετοχή σε 2 Ερευνητικά προγράμματα, κατά τη διάρκεια των σπουδών στην Ιατρική Σχολή, με θέματα αντίστοιχα:

α) «Η κατανομή των αρτηριών στην οπτική περιοχή (17, 18, 29 κατά Broadman)», ημερομηνία υποβολής 28/3/2000.

β) «Νεύρωση και αγγείωση των πλάγιων κοιλιακών μυών», ημερομηνία υποβολής 27/3/2002.

 • Έχω βοηθήσει και πραγματοποιήσει εργαστηριακά μαθήματα για τους φοιτητές Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (18 Ιανουαρίου 2002, Θέμα: “Μελέτη της ευαισθησίας αερόβιων βακτηρίων στα αντιβιοτικά».

 • Ακόμη, έχω διδάξει σε ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ μάθημα του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στις 19/11/1999, με θέμα «Effects of the HIV proteinase intriditors saguinavir and indinavir on in vitro activities of secreted aspartyl proteinases of Candida aldicans isolates from GIV – infected patients”.

 • Ακόμη, έχω διδάξει σε μαθήματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας , τόσο στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής , όσο και στα πλαίσια των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης , σε θέματα Μαιευτικής-Γυναικολογικής Υγείας.

 • Yπήρξα μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «Ο φοιτητής και ο νέος γιατρός στο σταυροδρόμι των κρίσιμων επιλογών», 5-7 Απριλίου 2002, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 • Yπήρξα μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού», 26-28/2/2010 ,Αλεξανδρούπολη.

 • Συνετέλεσα στην συγγραφή βοηθήματος για τους φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών που μελετούν την Ανατομία, με θέμα: «Αρτηρίες – Μύες του ανθρωπίνου σώματος», υλικό του οποίου παρουσιάστηκε σε διάφορα συνέδρια.

 • Έχω συντελέσει στη συγγραφή των άρθρων:

 1. «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ», στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1998».

 2. «ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΓΕΙΩΣΗΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΧΟΥ – ΚΛΑΔΟΙ Της ΚΑΤΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ», στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1998»

 3. «ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΠΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΕΠΙ 3ΟΥ ΠΤΩΜΑΤΩΝ, στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1998»

 4. «Η ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ (100 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ), στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1998»

 • Ακόμη, εργάστηκα για 4 ακαδημαϊκά έτη ως επιστημονικός βοηθός στο ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, όπου μετέχω σ’ όλα τα ερευνητικά και κλινικά προγράμματα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, με έμφαση στις ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ.

 • Είμαι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Τα νέα του Οικογενειακού Προγραμματισμού»

 • Διετέλεσα πρόεδρος σε Στρογγυλές Τράπεζες σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια