Ομιλία στους Μαιυετήρες-Γυναικολόγους της Αθήνας για την Κλινική σημασία της Υαλοποίησης (Vitrification)  στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF) !

7.2015