Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόζουμε στο ιατρείο μας μια σύγχρονη πρακτική στην εξωσωματική: το «ξύσιμο» του ενδομητρίου. (endometrial scratch ή endometrial injury)

Πρακτική με ιδιαίτερη αξία αφού φαίνεται ότι αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής ριζικά, από 15-90% βάσει των πρόσφατων μελετών, αρκεί βέβαια να γίνεται τη σωστή χρονική στιγμή, από έμπειρο – και όχι «εμπειρικό» – ιατρό ειδικό στην Εξωσωματική γονιμοποίηση.

Με χαμηλό κόστος, σχεδόν ανώδυνα, είναι μια τεχνική που εφαρμόζουμε και στην οποία μπορεί να υποβληθείτε ακόμα και αν κάνετε κύκλο εξωσωματικής σε άλλο κέντρο.