1. Εκτεταμένη λύση συμφύσεων: εκτεταμένες συμφύσεις του παχέος και λεπτού εντέρου με το κοιλιακό τοίχωμα, κύστεις εξ’ έγκλειστων, μήτρα με εκτεταμένες συμφύσεις του λεπτού εντέρου

IMG_5965

2. Λαπαροσκοπική υστερεκτομία σε ασθενή με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) 45 και μέγεθος μήτρας 16 εβδομάδων κύησης με. Εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση λόγω της σωματικής διάπλασης της ασθενούς και του μεγέθους της μήτρας!

IMG_5966

IMG_5967

IMG_5968

IMG_5970

 

IMG_5971

IMG_5972

IMG_5973

IMG_5974

Οι κοιλιακοί πόνοι που προκαλούνται από τις συμφύσεις είναι ένα κοινό παράπονο, αλλά οι περισσότεροι χειρουργοί δεν κάνουν χειρουργική επέμβαση για αυτό το παράπονο εκτός εάν ο ασθενής υποφέρει από απόφραξη του εντέρου. Ο σκοπός αυτής της αξιολόγησης ήταν να προσδιοριστεί εάν η λύση των εντερικών συμφύσεων παίζει ρόλο στη χειρουργική διαχείριση των συμφύσεων για τη βοήθεια της θεραπείας του κοιλιακού πόνου.

Η βάση δεδομένων των ασθενών μας με σύνδρομο σύνθετου κοιλιακού και πυελικού πόνου (CAPPS) αναθεωρήθηκε για να εντοπιστούν οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική λύση πρόσφυσης χωρίς αφαίρεση οργάνου και να παρατηρηθεί εάν είχαν μείωση στην ποσότητα του κοιλιακού πόνου μετά από αυτή τη διαδικασία. Τριάντα ένας ασθενείς ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση στους 3, 6, 9 και 12 μήνες. Στους 6, 9 και 12 μήνες μετά την επέμβαση, υπήρξαν στατιστικά σημαντικές μειώσεις στις αναλογικές βαθμολογίες πόνου των ασθενών.

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η λαπαροσκοπική λύση των συμφύσεων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πόνου που σχετίζεται με την πρόσφυση. Ο πόνος από τις συμφύσεις μπορεί να περιλαμβάνει μια πιο περίπλοκη οδό προς την επίλυση του πόνου από μια απλή κοπή ουλώδους ιστού, όπως ο «φάντασμα» μετά τον ακρωτηριασμό, ο οποίος απαιτεί χρόνο για να υποχωρήσει μετά από αυτό το είδος χειρουργικής επέμβασης.