Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ενδοτοιχωματικού ινομυώματος μήτρας 10 εκατοστών από τον Μανόλη Καλαμπόκα.

Ασθενής με ενδοτοιχωματικό ινομυώμα μήτρας μεγέθους 10 εκατοστών υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική εκπυρήνιση. Η ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο την επόμενη μέρα.

1. Οπίσθιο ενδοτοιχωματικό ινομύωμα μήτρας μεγέθους 10 εκατοστών

Οπίσθιο ενδοτοιχωματικό ινομύωμα μήτρας μεγέθους 10 εκατοστών

Οπίσθιο ενδοτοιχωματικό ινομύωμα μήτρας μεγέθους 10 εκατοστών 2

2. Εκπυρήνιση ινομυώματος

Εκπυρήνιση ινομυώματος

Εκπυρήνιση ινομυώματος 2

3. Συρραφή μήτρας σε 3 στρώματα

Συρραφή μήτρας σε 3 στρώματα

Συρραφή μήτρας σε 3 στρώματα 2

4. Τελικό αποτέλεσμα

Τελικό αποτέλεσμα

Τα ινομυώματα ανάλογα από την περιοχή της μήτρας που αναπτύσσονται, διακρίνονται σε τρις επιμέρους κατηγορίες:

  • Ενδοτοιχωματικά: Τα ινομυώματα αναπτύσσονται εντός των τοιχωμάτων (μυομήτριο) της μήτρας
  • Υπορρογόνια: Τα ινομυώματα αναπτύσσονται στην εξωτερική επιφάνεια της μήτρας. Συνήθως μόλις μεγαλώσουν επηρεάζουν ουροδόχο κύστη ή και έντερο.
  • Υποβλεννογόνια: Τα ινομυώματα αναπτύσσονται στην κοιλότητα της μήτρας και πιο συγκεκριμένα κάτω από την εσωτερική επένδυση της μήτρας.

Δείτε τις θεραπευτικές επιλογές για τα ινομυώματα