1. Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση τραχηλικού ινωμυώματος μήτρας μεγέθους 7 εκατοστών

2FD9BD3F-76E8-4B54-9DE9-B8A212DE29C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση 11 ινομυωμάτων μήτρας

563F9A26-B7DE-4291-86A6-C523ECBE3247