Δημοσίευση στο περιοδικό cancers

Η νέα δημοσίευσή μας στο διεθνές περιοδικό Cancers  (pdf)

Η παρούσα επιστημονική μελέτη είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας μας στη διαχείριση περιστατικών καρκίνου ενδομητρίου!