Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου με πλέγμα από τον Μανόλη Καλαμπόκα

Ασθενής με προηγούμενο ιστορικό υστερεκτομίας εμφάνισε ολική πρόπτωση του κόλπου και του κολοβώματος.  Υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική ανάρτηση του κόλπου με πλέγμα στο ακρωτήριο του μαιευτήρα (κολποιεροπηξία).
1. Παρασκευή ακρωτηρίου του μαιευτήρα

Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου 1

Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου με πλέγμα 1

2. Παρασκευή παραορθικού χώρου για την τοποθέτηση του πλέγματος
Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου 2

Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου με πλέγμα 2

3. Αναγνώριση και παρασκευή δεξιού ουρητήρα
Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου 3

Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου με πλέγμα 3

4. Παρασκευή ουροδόχου κύστης και εντέρου από τον κόλπο
Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου 4

Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου με πλέγμα 4

5. Συρραφή πλέγματος στον κόλπο
Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου 5

Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου με πλέγμα 5

6. Στερέωση πλέγματος στο ακρωτήριο του μαιευτήρα με βίδες τιτανίου
Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου 6

Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου με πλέγμα 6

7. Συρραφή περιτοναίου για την κάλυψη του πλέγματος και την αποφυγή μελλοντικών συμφύσεων
Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου 7

Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου με πλέγμα 7

8. Τελικό αποτέλεσμα
Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου 8

Λαπαροσκοπική ανάρτηση κόλπου με πλέγμα 8