• Γυναικολογικό και Μαιευτικό Υπερηχογράφημα-3D/4D Απεικονίσεις

    Η πιστοποίηση από τη Βρετανική Επιστημονική Εταιρεία Γονιμότητας (British Fertility Society) στο Υπερηχογράφημα Πυέλου, μοναδική για τα Ελληνικά δεδομένα, μας παρέχει τη δυνατότητα έγκυρης και ακριβούς διάγνωσης της παθολογίας στο Μαιευτικό και Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα. Παράλληλα, ο σύγχρονος εξοπλισμός μας δίνει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης στο Γυναικολογικό και Μαιευτικό Υπερηχογράφημα, διευκολύνοντας έτσι την θεραπευτική προσέγγιση και την άμεση και έγκυρη επίλυση των όποιων κλινικών προβλημάτων.

Κλείστε Ραντεβού με τον Ιατρό σας