• Ριζικό χειρουργείο για καρκίνο ωοθηκών

    1. Παρασκεύασμα ριζικής ωοθηκεκτομής Type 2 (en bloc αφαίρεση μήτρας – ωοθηκών και ορθοσιγμοειδούς), δεξιάς κολεκτομής,  ολικής επιπλουνεκτομής και περιτοναίου

    4BF96155-2726-433F-ACD0-2E0E253929F6

    2. Πύελος της ασθενούς μετά τη ριζική ωοθηκεκτομή

    72AF700C-6E0E-49DC-89D3-55DC51214761