• Πιστοποιήσεις

  Πιστοποίηση στην Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

  assisted conception

  Πιστοποίηση στις Εμβρυομεταφορές- Σπερματεγχύσεις

  embryo transfer

  Πιστοποίηση στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση-Υστεροσκοπήσεις

  image001

  Πιστοποίηση στο Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα

  pelvic ultrasound

  Πιστοποίηση από το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μεγάλης Βρετανίας στη Γυναικολογική Ογκολογία

  Γυναικολογική Ογκολογία

  Πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

  ESGO EK

  Πιστοποίηση στην διαγνωστική και επεμβατική κολποσκόπηση

  BSCCP Kalampokas Manolis

  Πιστοποίηση για την εκτέλεση ριζικού χειρουργείου στη Γυναικολογική Ογκολογία

  dissection course

Κλείστε Ραντεβού με τον Ιατρό σας