• Λαπαροσκοπική χειρουργική

    Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι στις ημέρες μας ένα βασικό διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο. Ιδανικά, θα πρέπει να εκτελείται από ιατρούς με εξειδίκευση στην ενδοσκοπική χειρουργική.

    Η λαπαροσκοπική χειρουργική κατέχει ένα πρωταρχικό ρόλο ο ρόλο στη διαχείριση των γυναικολογικών παθήσεων (καλοηθών αλλά και των γυναικολογικών κακοηθειών). Στο ιατρείο μας ο Μανόλης Καλαμπόκας είναι εξειδικευμένος στη Γυναικολογική Ογκολογία (University of Aberdeen), και έχοντας εκπαιδευθεί στα πιο σύγχρονα επιστημονικά κέντρα, δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς μας να αντιμετωπίζεται το σύνολο των καλοηθών αλλά και κακοηθών γυναικολογικών παθήσεων λαπαροσκοπικά (Παρακολουθήστε τα βίντεο στο site μας).

    Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης σε σύγκριση με το ανοιχτό χειρουργείο αποτελούν ο μικρότερος χειρουργικός χρόνος, μικρότερα ουλή, ταχύτερη ανάρρωση, μειωμένες συμφύσεις, και μειωμένο κόστος συριγγίου, σημαντικές πρόσθετες απρογραμμάτιστη χειρουργική επέμβαση.

Κλείστε Ραντεβού με τον Ιατρό σας