• Εξωσωματική Γονιμοποίηση

  Οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποτελούν ένα από τα πιο προσφιλή θέματα συζήτησης στις μέρες μας: με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα,  ένα στα επτά ζευγάρια θα αναζητήσει, σε κάποια στιγμή της αναπαραγωγικής ηλικίας, θεραπεία για προβλήματα υπογονιμότητας.

  Νεότερες εξελίξεις, (π.χ. δημιουργία ωοκυττάρων από αρχέγονα βλαστικά κύτταρα σε είδη ποντικών, πιθανή υιοθέτηση της εμβρυομεταφοράς μόνο κατεψυγμένων -και όχι φρέσκων- εμβρύων, με σκοπό τη μείωση επιπλοκών όπως το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών κ.ά.) δίνουν καθημερινά μια άλλη προοπτική στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

  Πάντως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι απαιτείται προσεκτική και εξατομικευμένη επιλογή της κάθε μιας θεραπευτικής μεθόδου: στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, “μαγικά” και “μάγοι” δεν υπάρχουν -υπάρχουν μόνο αξιόπιστες και ποιοτικές θεραπευτικές μέθοδοι.

  Όταν στα καλύτερα διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα του κόσμου τα ποσοστά γεννήσεων (“livebirth”) σε κάθε κύκλο εξωσωματικής δεν ξεπερνούν το 30-40%, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας της τάξης του 60-70%, που δυστυχώς διαφημίζονται άκριτα και, φυσικά, χωρίς κανέναν έλεγχο στη χώρα μας.

  Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι αυτό θα ήταν αδύνατο σε χώρες όπως π.χ. η Μεγάλη Βρετανία, όπου οι ειδικές ρυθμιστικές αρχές (όπως η  Human Fertilisation Embryology Authority) ασκούν αυστηρό, καθημερινό έλεγχο σε όλα τα εθνικά στατιστικά δεδομένα.

  Είναι καιρός, επειδή στη χώρα μας υπάρχει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό και αρκετά καλές υλικοτεχνικές υποδομές, να υπάρξει επιτέλους αντικειμενικός έλεγχος εργαστηρίων και δεδομένων. Όλοι οι ασχολούμενοι με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή καλό είναι να επιδεικνύουμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, κάνοντας χρήση όλων των όπλων που μας προσφέρει η «κλινικώς τεκμηριωμένη ιατρική» (“evidence based medicine”), αποφεύγοντας «γιατροσόφια» και πρωτόκολλα διέγερσης που μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για τη γυναίκα αλλά και, σε δεύτερο χρόνο, για το έμβρυο.

  Μόνον έτσι θα μπορέσουμε πράγματι να απολαύσουμε όλο το φάσμα των επιτευγμάτων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και να προσφέρουμε με υγιείς όρους ηθικής το επιθυμητό: τη βελτίωση της γονιμότητας και μια ευτυχισμένη οικογένεια σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων.

Κλείστε Ραντεβού με τον Ιατρό σας