• Ομίλια στο University of Aberdeen

    image1

    Ομίλια στο University of Aberdeen όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα πρωτοπόρας μελέτης για τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ενδομήτριου μετά από καταστροφή της ενδομήτριας κοιλότητας.