• Νέα δημοσίευση από τον Μανόλη Καλαμπόκα και την Κλινική Γυναικολογικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου του Aberdeen στο παγκόσμιο περιοδικό της Αμερικανικής Ένωσης Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου

  28279204_1580971501968295_3285796868707161984_n

  
  
  
  
  J Low Genit Tract Dis. 2018 Feb 23. doi: 10.1097/LGT.0000000000000373. [Epub
  ahead of print]
  
  Effect of High-Risk Human Papillomavirus but Normal Cytology at Test of Cure on
  Achieving Colposcopy Standards.
  
  Kalampokas E(1), Wilson J, Gurumurthy M, Cruickshank ME.
  
  Author information: 
  (1)Department of Gynaecologic Oncology, Aberdeen Royal Infirmary, Aberdeen,
  United Kingdom.
  
  OBJECTIVE: In United Kingdom., test of cure after treatment of any grade of
  cervical intraepithelial neoplasia (CIN) incorporates high-risk human
  papillomavirus (Hr-HPV) test and cytology at 6-month follow-up. The aims of the
  study were to determine the rate of recurrent CIN in women who are Hr-HPV
  positive and cytology negative and to explore possible associated risk factors.
  METHODS: A retrospective observational cohort study was performed in women
  treated for any grade CIN between 2010 and 2015 from a regional population, who
  were Hr-HPV positive and cytology negative at first follow-up.
  RESULTS: A total of 2729 women were identified as treated for any grade CIN, and 
  213 (7.8%) were re-referred to colposcopy having Hr-HPV-positive test and
  negative cytology at test of cure. Their mean age was 31.56 years (range = 19-62 
  years). The mean time of follow-up per woman was 30.50 months (range = 2-63
  months). At colposcopy, 171 (80.3%) had colposcopy examination only and 42 women 
  (19.7%) had a biopsy. Twenty-four cases (11.3%) of CIN were identified of which 4
  (1.9%) were CIN 2/3. Eleven women (5.2%) in total had a repeat treatment. Five
  women (2.3%) had biopsy-proven CIN 2/3 within 12-months after treatment. No cases
  of CIN 3+ after negative colposcopy were identified during the follow-up period.
  CONCLUSIONS: The incorporation of Hr-HPV testing yielded a very small number of
  women with residual CIN within 12 months of treatment. Our results suggest that
  women who are Hr-HPV positive and cytology negative after treatment of CIN with
  normal and adequate colposcopy could be discharged to routine recall if confirmed
  by larger national data.