• Έκτοπος πυελικός νεφρός και καρκίνος ενδομητρίου από τον Μανόλη Καλαμπόκα

  Έκτοπος αριστερός πυελικός νεφρός

  VIDEO_TS:title=1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Παρασκευή δεξιού πυελικού τοιχώματος: διπλή μητριαία αρτηρία, παρασκευή ουρητήρα και  πυελικών χώρων

  VIDEO_TS:title=1 (1)

   

   

   

   

   

   

   

   

  VIDEO_TS:title=1 (2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VIDEO_TS:title=1 (3)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Παρασκευή αριστερού πυελικού τοιχώματος: μητριαία αρτηρία με ανατομικές παραλλαγές, παρασκευή ουρητήρα και  πυελικών χώρων

  VIDEO_TS:title=1 (4)

   

   

   

   

   

   

   

   

  En bloc Πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός

  VIDEO_TS:title=4 (2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VIDEO_TS:title=4 (1)

  VIDEO_TS:title=4