• Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ινομυώματος και λύση συμφύσεων

  LAP MYOMA 1

   

   

   

   

   

   

   

   

  «Έκτεταμένες συμφύσεις λεπτού και παχέος εντέρου με το δεξιό πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα»

   

  LAP MYOMA 2

   

   

   

   

   

   

   

   

  «Μετά τη λύση συμφύσεων»

   

  LAP MYOMA 3

   

   

   

   

   

   

   

   

  «Ινομύωμα μήτρας μεγέθους 8 εκατοστών»

   

  LAP MYOMA 4

   

   

   

   

   

   

   

   

  «Εκπυρήνιση ινομυώματος»

   

  LAP MYOMA 5

   

   

   

   

   

   

   

   

  » Συρραφή μήτρας και τελικό αποτέλεσμα «